• 62. Nisan Genel Kurulu
 • Online Tıp Eğitimi
 • Değişim Sınavı '13
 • Proje Başvurusu

Sağlık Öğrencileri 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Toplu Bildirisi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmama durumu değil; fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumudur. Bu tanıma göre bireyin sağlığının korunması için farklı meslek dallarının işbirliği gerekmektedir. Biz de bu yüzden, sağlık meslek öğrenci örgütleri olarak  7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Nitelikli sağlık hizmeti sağlayabilmek için bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal durumunu bir bütün halinde ele alan, multidisipliner bir anlayış benimsenmelidir. Sağlık öğrencileri olarak bu anlayışın profesyonel hayata adım atmadan çok daha önce kazanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Birlikte hareket etmemiz geleceğin profesyonelleri olan bizlerin arasındaki bağı kuvvetlendirecek ve böylece bireylere sunulacak sağlık hizmetinin kalitesini arttıracak ve kapsamını genişletecektir.

Eğitimlerimiz sonunda ideal bir çalışma ortamında hizmet vermek hepimizin hayalidir. Ancak yakın gelecekte bu hizmeti verecek olan bizlerin eğitim düzeyinde karşılaştığı sorunlar, ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında kontrolsüzce artan kontenjan ve fakülteler, biz sağlık öğrencilerini oldukça kaygılandırmaktadır. Bu kaygının sebebi sunulan eğitim olanaklarının, artan öğrenci sayısının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde genişletilememesidir. Akademisyen ve fiziki şart yeterlilikleri aranmadan açılan fakülteler, alanında yetkin olmayan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yetişmesine yol açmaktadır. Buna ek olarak, var olan az sayıda akademik personelin ise özlük haklarıyla ilgili ciddi sorunları bulunmaktadır. Sağlık öğrencileri olarak tüm bu sorunlar karşısında yılmadan çözüm önerileri üretmek için çabalamaktayız.

Bizler görev bilinci yüksek gençler olarak elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz. Farkındayız ki yıllardır süre gelen bu kemikleşmiş sorunları ancak dinamik, küresel vizyon sahibi, düşünen genç beyinler çözebilir. Gençliğimizden gelen cesaretimiz, dinamizmimiz ile yeni şeyler deneme merakımız, üniversite sıralarından başlayıp kliniklerimize taşınacak ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimini dünya standartlarına ulaşacak şekilde ivmelendirecektir.

Tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her bir yanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitim standartlarını yakalamak ve başarılı bir sağlık politikası üretmek bizlerin en önemli misyonları olacaktır.

Sağlık hakkı, bireyin en temel haklarından biridir. Bireyin bu hakkının sonuna kadar korunması yolunda birlik ve beraberliğimizin ülkemizde ve dünyada fark yaratacağı güzel günler görme umuduyla, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’müz kutlu olsun.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu

Türkiye Diyetisyen Öğrenci Komisyonu

Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu Toplantısı'na Katıldık

22-24 Mart tarihlerinde Ankara’da Ulusal Gençlik Konseyi için kurulan Ortak Platform toplantısı 34 Sivil Toplum Örgütünün katılımıyla yapıldı. Toplantıya Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ni temsilen Genel Başkan Eren Halaç katıldı.

Türkiye’de Gençlik Konseyi’nin kurulması için geçtiğimiz yıldan beri çalışmalar yürüten Platform, yapılan toplantıda Konseyin temel ilke ve değerlerini kabul etti. Çalışma usul ve esaslarında önemli bir aşama kaydedilerek son taslak oluşturuldu. Örgütlenme, politika geliştirme, savunuculuk ve uluslararası ilişkiler çalışma grupları oluşturularak görev paylaşımı yapıldı. Çalışma gruplarıyla birlikte süreci yürütecek bir Koordinasyon Kurulu belirlendi.

Toplantının son günü Avrupa Gençlik Forumu’ndan konuşmacılar katılarak Konsey’in gelişimini takip etti ve süreci değerlendirdi.

Konsey’in Genel Kurul Toplantısı Haziran ayında yapılarak nihai bir oluşum olarak karara bağlanacak.

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu Kimdir?

Ulusal Gençlik Konseyi Ortak Platformu çalışmalarına 2013 yılının ilk ayında başladı. Platform için bir araya gelen 7 gençlik sivil toplum örgütü Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Türkiye’de Ulusal Gençlik Konseyi’nin sivil bir yapı olarak gençlik örgütleri tarafından kurulması ile ilgili beklentilerini sözlü ve yazılı olarak Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan Yiğit’le paylaştılar. Sonrasında, 15 Şubat tarihinde İstanbul’da 14 gençlik örgütünün temsilcileriyle bir toplantı yapılarak Ulusal Gençlik Konseyi üzerine beklentiler ve yol haritası belirlendi ve ortak bir metin hazırlanarak 26 gençlik örgütünün imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile paylaşıldı.

Konseyin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://www.ulusalgenclikkonseyi.net/

 

Subscribe to Front page feed
 • Yurt İçi Staj Değişimi
 • 62. Nisan Genel Kurulu
 • 3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu
 • TuBaKa - 4
 • Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması
 • Proje Başvuruları
 • Online Tıp Eğitimi
 • Halk Sağlığı Kampı
 • Desteklenmiş Proje Başvuruları
 • 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
 • SCORE Kongre '13
 • 62. Ekim Genel Kurulu