Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, tüm bireylerin ve toplulukların, maddi sıkıntı çekmeden ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aldıkları anlamına gelir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinden korunma, tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakıma kadar temel, kaliteli sağlık hizmetleri yelpazesini kapsar.

  12 Aralık 2012'de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ülkeleri uluslararası kalkınma için temel bir öncelik olarak, evrensel sağlık kapsayıcılığına (UHC) doğru ilerlemeyi hızlandırmaya çağıran bir kararı onayladı ve bu karara göre herkesin, her yerde kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimi olması fikri, uluslararası kalkınma için temel bir öncelik olarak kabul edildi. 12 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler, 72/138 sayılı kararla 12 Aralık'ı Uluslararası Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı Günü (UHC-Universal Health Coverage Day) olarak ilan etti.

   Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, herkesin ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmetleri almalarını ve mali sıkıntı çekmeden sağlık tehditlerinden korunmalarını sağlamayı amaçlar. Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün en önemli hedeflerinden biridir. Bunu başarmanın anahtarı, herkesin ihtiyaç duydukları bakımı, ihtiyaç duydukları zamanda bulmasını sağlamaktır.

   Bu konuda dünyanın her bölgesindeki ülkelerde ilerleme kaydedilmekle birlikte hala milyonlarca insanın sağlık hizmetlerine erişimi bulunmamaktadır. Milyonlarca kişi sağlık hizmeti ile yiyecek, giysi ve hatta ev gibi diğer günlük harcamalar arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadır.

   Tüm Birleşmiş Milletlere üye devletleri sürdürülebilir kalkınma amaçları bir parçası olarak, 2030 yılına kadar Evrensel sağlık kapsayıcılığı elde etmeye çalışmayı kabul etmiştir.

   Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı, mümkün olan tüm sağlık müdahalelerinin ücretsiz olduğu anlamına gelmez. Maliyet ne olursa olsun sürdürülebilir bir temelde tüm hizmetleri ücretsiz karşılayan bir ülke bulunmamaktadır.

   Bu kapsayıcılık sadece sağlık finansmanı ile ilgili değildir. Sağlık hizmetinin sunumu, sağlık işgücü, sağlık tesisleri ve iletişim ağları, sağlık teknolojileri, bilgi sistemleri, kalite güvence mekanizmaları, yönetim ve mevzuat gibi tüm bileşenlerini kapsar.

   Sadece bireysel tedavi hizmetleri ile ilgili değildir, halk sağlığını ilgilendiren kampanyalar, suya florür ekleme, sivrisinek üreme alanlarını kontrol etme ve benzeri gibi popülasyon temelli hizmetleri de içerir.

  Sadece sağlıktan çok daha fazlasını içerir; eşitlik, kalkınma öncelikleri, sosyal kapsam ve bütünleşme yolunda atılan adımlar anlamına gelir.