Eylül 2019

SCOME&SCORA Yaz Okulu

20-21-22 Ağustos tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Tıp Eğitimi Çalışma Kolu ortaklığında SCORA&SCOME
Yaz Okulu gerçekleşti. Bu sene ilk defa iki çalışma kolumuzun ortaklığı ile gerçekleşen
etkinlikte daha önce değinilmeyen “Kapsamlı Cinsellik Eğitimi” gibi birçok konuya değinildi.
Birbirinden verimli oturumlar ile gönüllülerimize farkındalık kazandırılarak bilgi aktarımı
yapıldı. Gerçekleştirilen ayrılmış oturumlar ile katılımcılara çalışma kolları hakkında temel

Devamı

10. Halk Sağlığı Yaz Okulu

10. Halk Sağlığı Yaz Okulu, 28 Temmuz-1 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Kuşadası-
Aydın'da Ulusal Halk Sağlığı Takımı ev sahipliğinde, ‘’Halk Sağlığı Felsefesi’’ teması ile
gerçekleşti.

Devamı

T4PE-O&LORE Eğitimi 2019

Araştırma Değişimi Ve Staj Değişimi Kollarımız tarafından ilk kez ortak olarak düzenlenen
11.T4PE-O/LORE Eğitimi Kampı’mız 19-21 Ağustos tarihlerinde İzmir Ekonomi TÖB ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Değişim gönüllüleri ile
birlikte “Değişim’in felsefesinin” ve başta Değişim Sınavı olmak üzere sene içi yürütülecek
süreçlerin çalışıldığı kampımızda IFMSA’in en iyisi olan Değişim Programımız’ın yeni
yürütücüleri yerel gönüllüler; NEO’larımız, NORE’miz ve Ulusal Değişim Takımlarımız ile

Devamı

4. İnsan Hakları ve Barış Yaz Kampı

29-30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu’nun dönem
içindeki ilk etkinliği olan 4. Ulusal SCORP Yaz Kampı gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen biricik LORP’larımız ile birlikte motivasyon dolu, dönem içerisinde
kullanılacak olan temel bilgiler ve sorumlulukların işlendiği yaz kampımızda dış
katılımcılarımız ile gerçekleşen oturumlarla da deneyim aktarımı gerçekleşti.

Devamı