Kasım 2020

Medyada Süregelen Kadına Yönelik Şiddet Anlatısı Hakkında Basın Bildirisi

Medya, birçok konuda olduğu gibi kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olarak ele alınması noktasında da oldukça önemli bir işleve sahiptir. Kitle iletişim araçları, şiddetten hayatta kalanların yalnız yürümemesi ve haklarının bilincinde olması için ses olabilir; insanlara farkındalık kazandırmada ve şiddetsiz bir dünya oluşturmada büyük bir rol oynayabilir.

 

Devamı

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çevrim İçi Değişim Sınavı Bilgilendirmesi

  Değerli Türk Tıp Öğrencileri Birliği Değişim Sınavı 2020 Katılımcıları,

  Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarihinde ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan Çevrim İçi Değişim Sınavı sürecinde her türlü probleme karşı önlem almaya çalışmış olsak da olağandışı bir şekilde karşılaştığımız bu problemi sizler için mağduriyet yaratmadan en kısa süre içerisinde çözmeye çalışmaktayız.

Devamı

Tıp Eğitiminde İntörn Öğrencilerin Haklarının Korunması Bildirisi

Altı yıllık tıp eğitimin son yılı ilk beş yıla göre belirgin farklılıklar gösterir; öğrenciler teorik ders ve laboratuvarlar pratiklerine kıyasla daha çok hastaya sağlık hizmeti verilen ortamlarında bulunurlar. Bu sürecin yapılandırılmasında “hasta güvenliği”, “çalışan güvenliği” ve “öğrenci güvenliği” en önemli hususlardır. İntörnlük eğitiminin en başından itibaren öğrencinin eğitim ortamının değiştiği her durumda gerekli oryantasyon sağlanmalı ve yeterli seviyede eğitimler verilmeli, görevleri ve sorumlulukları resmi yönetmeliklerle tanımlanmalıdır.

Devamı

Sağlıkta Şiddete Karşı Basın Bildirisi

Sağlıkta şiddet vakalarının bir yenisinin dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde yaşandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Devamı

KOVID-19 Salgınının Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etkilerinin Araştırılması

Türkiye Psikiyatri Derneği, Dünya Psikiyatri Birliği, Kocaeli Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz "KOVID-19 Salgınının Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etkilerinin Araştırılması" adlı anket çalışmasına aşağıdaki Google Forms'u doldurarak katılabilirsiniz!

Devamı