Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Farkı Gözetmeksizin Herkes İçin Eşit Sağlık Hakları ve Yasa Önünde Eşitlik (Mayıs, 2018)