Emine Bulut Cinayeti Hakkında Basın Bildirisi

+Ölmek istemiyorum!
-Anne, lütfen ölme...

18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale’de eski eşi tarafından kızının gözleri önünde defalarca kez
bıçaklanarak katledilen Emine Bulut’un haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yarasıdır. Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu verilerine göre 2019 yılının ilk 6 ayında 214, Temmuz ayı içerisindeki 31
günde ise 31 kadın öldürülmüştür. Bu vahim sayıların gün geçtikçe artıyor olması üzüntü ve
endişelerimizi körüklemekte, geleceğe yönelik korkularımızı artırmaktadır. Bu ülkenin gençleri
olarak biliyoruz ki tarihimizde “kadın”, tüm dünya ülkelerinden önce Türkiye Cumhuriyeti’nde
Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı yeniliklerle eşit haklara ve saygınlığa kavuşmuştur. Bugün
bu ışığın korunamadığına ve hatta karanlığın pençesine düştüğüne içler acısı bir örnekle tanıklık ettik.

Tıp ve psikoloji öğrencileri olarak dikkat çekmek istiyoruz ki; kadına yönelik şiddet ve kadın
cinayetleri toplumsal bir sorundur. Bizler, kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin kaçınılmaz
değil engellenebilir olduğunu düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün makamları kadına yönelik şiddetin ve kadın
cinayetlerinin önlenmesi amacıyla gerekli sosyal ve hukuksal reformları düzenlemeye, cezai
yaptırımları arttırmaya ve kadın haklarını korumaya yönelik gerekli önlemleri gözden geçirerek
daha etkin politikalar oluşturmaya davet ediyoruz. Bu bağlamda, elimizden geleni fazlasıyla
yapmaya ve çözüm getirecek girişimlere destek olmaya sonuna kadar açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu - Türkiye (EMSA Türkiye)
Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG)
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)