LGBTİ+’lara ve HIV ile Yaşayan Bireylere Yönelik Kamuoyu Gündemi Hakkında Basın Bildirisi

COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı günümüzde, Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede hastalıkla mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Bilimin ve kanıtlanabilir olguların, tıbbın ve hekimliğin, halk sağlığının ön planda olduğu bu mücadele günlerinde üzülerek gözlemliyoruz ki toplum içerisinde LGBTİ+’lar ve HIV enfeksiyonuna ilişkin gerçeklikten uzak, bilim dışı ifadeler kullanılmaktadır.

 

LGBTİ+’lara ve HIV ile yaşayanlara yönelik ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerinin Anayasa başta olmak üzere ülkemizin de taraf olduğu birçok ulusal ve uluslararası sözleşme ile çeliştiğinin, bilimsel bilgiler ile örtüşür bir tarafının olmadığının ve bu gibi söylemleri hiçbir zaman kabul edilebilir bulunmayacağının altını çiziyoruz.

 

İnsanı ve insan haklarını temel alarak faaliyet gösteren Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) ve Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu - Türkiye (EMSA Türkiye) olarak bizler, LGBTİ+’ların ve HIV ile enfekte bireylerin toplumumuzda hedef gösterilmeden, ayrımcılığa uğramadan, rahatça kendilerini ifade edebildikleri şekilde, eşit şartlarda yaşamaları gerektiğine inanıyoruz.

 

Evlilik dışı ilişkinin, herhangi bir cinsel yönelimin veya cinsiyet kimliğinin HIV enfeksiyonunun yayılması ile hiçbir açıdan ilişkisi olmadığı gibi, diğer hastalıkların oluşması ve bulaşıyla da kastedildiği şekilde ilişkisi bulunmamaktadır. Nefret söylemini besleyen, insan haklarını tehlikeye sürükleyen ve bilimsel olarak kabul edilemez söylemlerin kamuoyunda yer aldığını görmek bizleri derinden üzmektedir. Bu tarz söylemlerinin halkı nefrete ve ayrımcılığa sürükleyeceği aşikar olmakla birlikte, yapılacak açıklamaların bilimsel gerçeklerin ışığında, beraberlik ve dayanışmaya teşvik eden bir üslup ve içerik ile gerçekleştirilmesi bizlerin tüm yetkililere talebidir.

 

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu - Türkiye (EMSA Türkiye)

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)