Sağlıkta Şiddete Karşı Basın Bildirisi

Sağlıkta şiddet vakalarının bir yenisinin dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde yaşandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Bizler, Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri ve geleceğin hekimleri olarak, sağlıkta şiddet olayları sonucunda derin bir üzüntü duymakta ve hem kendi geleceğimiz hem de toplum geleceği adına endişe duymaktayız. Belirtmek istiyoruz ki ölüm boyutuna ulaşabildiğini defalarca gördüğümüz bu şiddet, sağlık çalışanları için mesleki risk oluşturmaktadır. Bu risk altında, son derece titizlik gerektiren bir alanda çalışan sağlık çalışanlarının, görevlerinde aksaklıklar yaşaması kaçınılmazdır. Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanları için değil, toplum sağlığı için de büyük bir risk oluşturmaktadır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak salgın olsun ya da olmasın; sağlık çalışanlarının maruz kaldığı her türlü nefret söylemi, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı dayanışma içerisinde durmaya devam edeceğiz. Yasaların sadece teorikte kalmaması ve uygulamaya geçilmesi için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurum/kuruluşları göreve davet ediyoruz;

1. 15.04.2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Deği- şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde" yer alan maddeler titizlikle uygulanmalı ve uygulanması konusunda gerekli denetimler sürekli olarak yapılmalıdır.
2. Yaşanan şiddet olayları, sağlık çalışanlarımızın hasta canını kurtardığı gibi kendi canını kurtarmak zorunda kaldığını da açıkça göstermiştir. Bu sebeple şiddet olaylarının önlenmesi adına hasta- nelerde bulunan özel eğitim almış kolluk kuvvetleri ve güvenlik görevlilerinin sayısı arttırılmalıdır.
3. Toplumda bu tarz olaylarda uygulanan yaptırımların yeterince caydırıcı olmamasından dolayı oluşmuş şiddet dolu anlayışın değiştirilmesi adına toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitimler arttırılmalıdır.
4. Televizyon programlarında sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz söylemler ve şiddeti meşru kılarak teşvik eden sahneler RTÜK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından değer lendirilmeli ve bu program/kurumlara yaptırımlar uygulanmalıdır.
5. Psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalmış sağlık çalışanlarının ruh sağlıkları düşünülerek Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlamaya yönelik adımlar atılmalı ve sağlık çalışanları güvence altına alınmalıdır.
6. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ivedilikle iyileştirilmelidir. Hem toplum sağlığını geliştirmek hem de yaşanan şiddet olaylarını dolaylı yollardan önlemek adına Sağlık Çalışanı Hasta öncelik dengesini ön planda tutan kurum çalışma sistemleri faaliyete geçirilmelidir.
7. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet vakaları kayıt altına alınmalı ve hukuki yollara ivedilikle başvurulmalıdır. Bu amaçla sağlık çalışanları karşı karşıya kalabileceği şiddet riski ve şiddet sonrası hak arama konularında eğitimler verilmelidir.