Araştırma Değişimi

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu, Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin bilimsel araştırma ile ilgili öğrenci değişimi çalışma koludur.

IFMSA ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nde eş zamanlı olarak 1991 yılında IFMSA değişimlerinin bilimsel zeminini güçlendirmek ve tıp öğrencilerini öğrencilik yıllarında bilimle ve bilimsel araştırmalarla tanıştırmak, katılımlarını sağlamak amacıyla ve tüm dünyadaki bir ‘ihtiyaç’ neticesinde kurulmuştur. Araştırma Değişimi Çalışma Kolu 21 yıllık süreçte binlerce tıp öğrencisine öğrencilik yıllarında, klinik ve preklinik alanlarda dünyanın çeşitli üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde yürütülen araştırmalara katılma fırsatı sağlamıştır.

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu olarak amacımız; Türkiye’deki tıp fakültelerinin çekirdek müfredatına uygulama dersleri olmayan sadece teorik olarak yer alan bilim insanı yetiştirme, araştırma etiği, bilim felsefesi, literatür zemini geliştirme, aydınlatılmış onam alma, rapor-yayın sunumu gibi edinimleri öğrenciye kazanma fırsatı sağlamaktır. Bu programın yurtdışındaki üniversitelerde yapılıyor oluşu; öğrencinin bu amaçta kazanacaklarının yanı sıra yabancı dilini geliştirme ve değişik kültürleri tanıma gibi kazanımlar da edinmesine olanak vermektedir.

Dünya geneline bakıldığında 70 ülkede aktif olan Araştırma Değişimi Çalışma Kolu’de yılda ortalama 2000 öğrenci bu programa katılmaktadır. Türkiye için 2008-2009 rakamlarına göre; ülkemizden 75 öğrenci yurt dışında, yurtdışından da 84 öğrenci ülkemizde Araştırma Değişimi Çalışma Kolu programıyla bu sene değişimlere katılmıştır.

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu programına katılacak öğrenci, gideceği yabancı ülkedeki tıp fakültelerinde tercihi doğrultusunda seçeceği bilimsel araştırmaya katılır. Bu araştırma projeleri 3 tiptedir:

 • Temel Bilim araştırmaları
 • Laboratuar çalışmalı klinik araştırma
 • Laboratuar çalışmasız klinik araştırma

IFMSA deki tüm Araştırma Değişimi Çalışma Kolu projeleri www.ifmsa.org adresinden görülebilir.

Ortalama 4 haftalık bu değişim sürecinde öğrenci, sorumlu öğretim üyesinin rehberliğinde laboratuar, klinik ya da çeşitli araştırma merkezlerinde çalışır. Akademik çevreyi tanıma, etik kurulların işleyişi, proje yönetimi, zaman tabloları ile düzenli çalışabilme gibi konularda pratik yapma imkanı bulan öğrenci deneylere bağlı olarak PCR, PET, MR gibi cihazlarla çalışabilme yorumlama yeteneği kazanma fırsatı edinir. Öğrenci, aktif katılımı sayesinde katıldığı proje ile ilgili poster sunumu yapabilir, araştırma sonucunda ortaya çıkarılacak makaleye yeterli katkısı var ise makalede yer alabilir.

Ülkemizde Araştırma Değişimi Çalışma Kolu ile değişime gidecek öğrenci donanımını arttırmak ve değişim dönemini en verimli şekilde değerlendirmek için bir süreç izler;

Bir Süreç Olarak Araştırma Değişimi Çalışma Kolu;

 1. SCORE KONGRE1
 2. DEĞİŞİM SINAVI
 3. BELGELER VE PERFORM1 (Pre-Exchange Report Form1)
 4. SCORE PET (Pre-Exchange Training)
 5. PERFORM2 (Pre-Exchange Report Form2)
 6. DEĞİŞİM
 7. EF (Evaluation Form) VE SCOREview
 8. SCORE KONGRE2

 

1) SCORE KONGRE1&2

Bilimsel araştırma değişimiyle çeşitli araştırmalara katılan ve bunları çeşitli platformlarda tanıtmak isteyen öğrencilere fırsat yaratan; aynı zamanda tıp fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırma değişimi yapma konusunda merak ettikleri noktalarda bilgi sahibi olmasını ve SCORE’yi daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir kongredir.

SCORE KONGREye ilk kez katılan öğrenci; bir önceki sene süreci tamamlayan değişim öğrencilerinin bilimsel, sosyal deneyimlerini paylaştıkları sunumları ve alanında uzman öğretim üyelerinin bilimsel araştırmalara yönelik sunumlarıyla bilimsel araştırma değişimini keşfeder.

İlk defa 2011-2012 akademik dönemi için 24, 25 Eylül 2012’de  İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, ulusal katılımcılara ev sahipliği yapmış olan SCORE KONGRE  “Bir Süreç Olarak SCORE'nin başarılı bir parçası haline gelmiştir.

2) DEĞİŞİM SINAVI

Değişim yapmak isteyen öğrenci sayısının program kontenjanından fazla olması ve yerleştirilecek öğrencilerin belirli bir standarda sahip olmaları gerektiği için yapılan değişim sınavı, yabancı dil (İngilizce) ve tıp bilimleri olarak 2 bölümden oluşur.  Bilimsel araştırma değişimine gitmek isteyen bir öğrenci bu sınava katılarak alacağı puanla tercih ettiği ülkeler dahilinde yerleştirilir.

3) BELGELER VE PERFORM1

Öğrencinin yerleştiği ülkeye gidebilmek için hazırlaması gereken belgelerdir. Bu belgelerin bilgileri ve güncel formatları yerel kurul bilimsel araştırma değişimi sorumlusu (LORE) tarafından öğrenciye iletilecektir.

PERFORM1 ise öğrencinin yapacağı değişime genel olarak motivasyon sağlaması için dolduracağı bir formdur.

4) SCORE PET (Pre-Exchange Training)

Öğrencinin araştırma ve bilim alanında bilgilerini; kültürel farklılıklarla ilgili farkındalıklarını arttırarak bu değişim programının daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesini amaçlayan değişim öncesi eğitimidir. Bu eğitimde alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sunulan Bilim Felsefesi & Tarihi, Bilimsel Araştırma Etiği, Araştırma Kurgusu ve Planlaması, Metodoloji, Temel Biyoistatistik seminerleri yanı sıra Türk Tıp Öğrencileri Birliği Eğitmenleri veya öğretim üyeleri tarafından kolaylaştırılan Kültürlerarası Öğrenme Eğitimi, Küçük Çalışma Grupları (Öğretim Üyesi Saati), Film Gösterimi & Tartışma, Poster Hazırlama Eğitimi, Proje Örneği Sunumu, Laboratuar Turu gibi bölümler vardır.

2008 yılından beri mayıs aylarında bir gelenek haline gelen SCORE PET 1.si Ankara Üniversitesi’2008, 2.si Gazi Üniversitesi’2009, 3.sü Trakya Üniversitesi ‘2010, 4.sü Akdeniz Üniversitesi’2011 de gerçekleştirilmiştir. PET 5, Mayıs 2012de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde gerçekleşecek olup Değişim Öncesi Eğitim, Bir Süreç olarak SCOREnin en temel adımlarından birini oluşturmaktadır.

5) PERFORM2 (Pre-Exchange Report Form2)

Öğrencinin katılacağı araştırma projesine yönelik ön çalışmasını yaptığı ve edindiği bilgileri değerlendirdiği formdur.  Perform2 ile öğrenci değişimi için gerekli temel donanımını tamamlamıştır.

6) DEĞİŞİM

Öğrenci kazandığı ülkede istediği bir araştırma projesinde bir ay boyunca gönüllü olarak çalışır. Bu süreçte öğrendiği bilgi ve donanımı uygulama, yeni sistemlerle ve farklı insanlarla çalışma ve bakış açısı kazanma fırsatı bulur.  Eğer öğrencinin projeye yeterli katılımı varsa proje sorumlusuna bağlı olarak çıkacak bilimsel yazıda öğrenci yer alabilir, poster sunum vs hazırlayabilir.

7) EF (Evaluation Form) VE SCOREview

Evaluation Form;  öğrencinin gerçekleştirmiş olduğu değişim deneyimini değerlendirdiği formdur

SCOREview:  Çeşitli ülkelerden bilimsel araştırma değişimine katılan öğrencilerin değişime yönelik sosyal ve bilimsel içerikli hazırladığı yazıların yer alacağı uluslararası yayınlanan dergidir. Değişim sürecini tamamlayan öğrenci isterse değişim deneyimini bu platformda paylaşabilir.

8) SCORE KONGRE2

Öğrenci, yaşadığı bir aylık deneyimi sosyal ve bilimsel bir sunum ya da poster olarak SCORE KONGREde paylaşabilir. Bu şekilde bilimsel araştırma değişimini merak eden katılımcıları bilgilendirir ve yaşadığı deneyimi yarı sosyal yarı bilimsel bir platformda tanıtarak süreci tamamlar.

Sen de değişimin bilimsel bir parçası olmak istiyorsan, Araştırma Değişimi Çalışma Kolu’na hoş geldin.