Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Nedir?

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu, Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin altı ana çalışma alanından birisidir. Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’de bu çalışma koluna SCOME (Standing Committee on Medical Education) adı verilmektedir.

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’nun amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Tıp öğrencisini, aldığı eğitim konusunda bilgilendirmek,
 2. Tıp öğrencisinin aldığı eğitimin eksiklerinin farkında olmasını sağlamak
 3. Tıp öğrencisinin, en temel paydaşı olduğu kendi eğitimiyle ilgili sorumluluk almasını sağlamak.
 4. Tıp öğrencilerinin kendi eğitimlerindeki eksiklerin çözümü için genel geçer verileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak akılcı bir savunuculuk faaliyeti yürütmesini sağlamak
 5. Gönüllülerin bu çalışmaları diğer tıp fakülteleri ile paylaşabilmesi ve gerektiğinde tıp eğitimindeki sorunların çözümü konusunda ortak hareket edilebilmesi için bir platform oluşturmak,
 6. Tıp öğrencilerinin aldığı eğitimle ilgili eleştirilerinde ve geliştirilmesini istediği konularda, “bir şey yapmalı” diyen taraftan “bir şey yapan” tarafa geçişine destek olmaktır.

Nihai vizyonumuz ise, tıp eğitiminin kalitesini artırmak yoluyla mezun olan hekimlerin ‘kalitesini’ arttırmak yolunda üzerimize düşeni yapmak ve dolaylı olarak da toplumun sağlık düzeyini daha üst bir noktaya getirmektir. SCOME, Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) 1951’de ilk kurulduğunda var olan iki çalışma kolundan biridir. Bu da, uluslararası düzeydeki tıp öğrencisi oluşumlarında tıp eğitimine verilen önemi bize gösterir. Bunun nedeni ise, Tıp eğitimi konusunda yapılan her çalışma ve iyileşmenin, kısa erimde, kendisini tıp öğrencileri yararına göstermesidir. Yani, biz kendimiz için bir şeyler yaparak dolaylı yoldan asıl amacımız olan toplum sağlığını arttırmaya çalışıyoruz.

SCOME, Tıp Eğitimi ile alakalı birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ile işbirliği içinde olup öncelikle Türkiye’de öğrenim gören, sonrasında ise tüm tıp öğrencilerinin paydaşı olduğu tıp eğitimi konularında somut görüş ve önerilerini ilgili birimlere yansıtmaya çalışır. Bunların basında uluslararası alanda, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME), Avrupa Tıp Eğitimi Birliği (AMEE); ulusal alanda ise tıp eğitimini etkilemekte söz sahibi olan (TEGED, UTEAK, TEPDAD, Tıp-Dek vb. kuruluşlar ve fakülte düzeyinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalları ve Dekanlıklar gelmektedir.

Çalışmalarımız

Bu bölümde Tıp Eğitimi Alt Komitesi’nde yürütülmekte olan çalışmalarımızın kısa tanıtım yazılarını okuyacaksınız. Bu yazılar çalıştığımız alanların içerikleri, çalışma yöntemlerimiz ve sizlerin bu yöntemlere nasıl katkıda bulunabileceği ilgili ipuçları vermek amaçlanmıştır. Eğer bir çalışmamız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve/veya o çalışmada aktif olarak rol almak isterseniz, lütfen Tıp Eğitimi Çalışma Kolu ile (tipegitimi@turkmsic.net) veya TurkMSIC Ulusal Tıp Eğitimi Direktörü ile (nome@turkmsic.net) iletişime geçiniz.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalışmalarımız

SCOME'nin asıl amacı 6 senelik mezuniyet öncesi tıp eğitimini her yönden geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktır. Türkiye'deki mezuniyet öncesi tıp eğitimini geliştirmek için SCOME bilimsel yaklaşımı kullanır. Var olan veriye ulaşır, olmayan veriyi bilimsel yöntemi kullanarak kendisi yaratır.

Yaptığı çalıştaylarla tıp öğrencilerinin güncel konular hakkında ortak fikir üretmesini sağlar.

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Çalışmalarımız

SCOME’nin en çok ilgi çeken çalışmalarını oluşturan mezuniyet sonrası (kariyer ve kişisel gelişim) çalışmalarında amacımız ‘Tıpta Kariyer’ ile paralel bir kavram olan ‘Mezuniyet Sonrası’ hakkında gerek etkinlik veya kongre düzenlemek, gerek bilgilendirmeler yapmaktır.
Tıp Öğrencilerinin geleceklerini belirlemede kariyer fırsatlarından haberdar olmaları önemlidir.

 1. SCOME Yurtdışı Uzmanlık Rehberi (2013)
 2. Tıpta Kariyer Günleri Kongresi 2014
 3. SCOME Uzmanlık Bölümleri Rehberi
 4. Mezuniyet Sonrası Dergisi

Standardizasyon

Tıp eğitiminde standardizasyon konusu gün geçtikçe Türkiye’de ve dünyada önem kazanmaktadır. Akreditasyon belgesi; önceden uzmanlar tarafından belirlenmiş, standart koşulları sağlamış tıp fakültelerinin kalitesinin bir onayıdır. Ayrıca, bu çalışma, fakültelerin gelişiminde yol göstermek, eksik yönlerini bildirip bu konuda bir şeyler yapmaya teşvik etmek gibi amaçları da içerisinde barındırmaktadır. Akreditasyonun önemini fark eden bizler, TurkMSIC olarak

 1. 2012 senesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen tıp öğrencileri ile İstanbul’da “Akreditasyon Bildirisi”ni oluşturduk.
 2. 2014 senesinde “Akreditasyonun Değerlendirilmesi” adına bir odak grup bilimsel çalışması yaptık. Uluslararası kabul gören akreditasyon kurumu UTEAK ile ortak çalışmalarımız ise devam ediyor.

Bologna Süreci

Bologna süreci, aslında 2001’de ülkemizce dâhil olunan, 2010’da uygulanmaya başlanan amaçları doğrultusunda derin ve kapsamlı bir süreç. Bu sürecin tıp eğitimine olan pozitif ve negatif etkileri iyi araştırılmalı ve çalışılmalıdır, bunun bilincinde olan biz tıp öğrencileri bu konuda çalışmalar yapmaktayız.

 1. 2014: Süreci yaşamakta olan sekiz fakültede Bologna Farkındalık Araştırması yapıldı.
 2. Bologna Süreci Bilgilendirme Çalışmaları devam ediyor.

Bunun dışında güncel olarak tıp eğitimini ilgilendiren her konu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’nun konularındandır.

SİZ DE ÇALIŞMALARIMIZIN BİR PARÇASI OLMAK İSTER MİSİNİZ?

SCOME’de çalışacak tüm gönüllüler için TurkMSIC SCOME mail grubu: turkmsic_tipegitimi@googlegroups.com

SCOME Çalışmalarına Başlangıç Paketi: http://bit.ly/scome_baslangic

Her türlü sorunuz ve isteğiniz için iletişim Adreslerimiz:

tipegitimitakimi@turkmsic.net