Online Tıp Eğitimi Başvurusu

Online Tıp Eğitimi Projesinin Amacı

Tıp Fakülteleri son yıllarda kendi eğitim programlarını giderek daha fazla sorgulamakta ve eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik yoğun bir uğraş içerisinde bulunmaktadırlar. Özellikle tıp eğitiminde öğrencilerin mesleksel beceriler konusunda daha yeterli hale getirilmesi, bu becerilerin belirli standartlara dayandırılması, öğrencilere hangi becerilerin ne düzeyde kazandırılacağının tesadüflere bırakılmaması temel hedefler arasındadır. Dünya Hekimler Birliğinin 1988 yılı Edinburgh bildirgesinde tıp eğitimin amacı “bütün toplumun sağlık düzeyini yükseltecek hekimler yetiştirmektir” şeklinde tanımlanmakta ve bazı önerilerde bulunulmaktadır. Bu önerilerle tıp öğrencilerine bilginin yanı sıra yeterli düzeyde mesleksel becerileri kazandırmanın önemi ve gerekliliği vurgulanmaktadır.

Son yıllarda ülkemizde Tıp Fakülteleri bünyesinde kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalları bu hedefi gerçekleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemde pek çok Tıp Fakültesi, öğrencilerine daha ilk yıllardan itibaren temel mesleki becerileri kazandırma amacıyla genellikle Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı kurmuştur. Bu laboratuarlarda verilen eğitimlerin amacı, geleneksel olarak klinik ortamlarda verilen beceri eğitimleri için bir ön uygulama sahası oluşturmaktadır. Mesleksel beceri laboratuarlarında öğrenciler uygulamalarını genellikle maketler, sınıf arkadaşları veya simüle hastalar üzerinde yapmaktadır. Mesleksel beceride yeterli hale geldikten sonrada eğitim programı içerisindeki ilgili stajlarda, gerçek hastalar üzerinde öğrendikleri mesleksel becerileri uygulamaktadırlar.

Bu projenin amacı, tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi tıp eğitiminde öğrencilerin sahip olması gereken temel mesleksel beceriler ile ilgili bir E-öğrenme ortamı geliştirerek öğrencilerin kullanımına sunmaktır.

Yazı onlinetipegitimi.com'dan alınmıştır.