20 Kasım Çocuk Hakları Günü: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Eylemlilik Çağrısı

Değerli Türk Tıp Öğrencileri Birliği Gönüllüleri,

Birlik olarak dahil olduğumuz “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı”nın fikir alış verişi yaparak oluşturduğu ve 550 milletvekiline dağıtımı yapılan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Eylemlilik Çağrısı'nı sizlerle paylaşıyoruz.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak sesimizi her zaman çocukların duyulmayan çığlıkları adına yükselteceğimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yürütme Kurulu

20 Kasım Çocuk Hakları Günü: Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi İçin Eylemlilik Çağrısı

Bugün 20 Kasım Çocuk Hakları günü ve biz, herkesi çocuğa doğrudan veya dolaylı zarar veren her türlü fiziksel, duygusal veya cinsel eylem ile mücadeleye davet ediyoruz!

Biz, çocuğa karşı şiddetin kabul edilemez ve önlenebilir olduğu bilinciyle bir araya gelen ve şu anda 65 sivil toplum örgütünden oluşan bir birlikteliğiz. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı adı altında çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışmalarımızın temel dayanağı; başta Türkiye’nin de onaylamış olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocuğun yüksek yararını dikkate alan ulusal mevzuatın ilgili hükümleri ve çocuk haklarına ilişkin diğer belgelerdir. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü çağrımızla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması ile şekillenen on iki genel tavsiyeyi aşağıda hatırlatırken, ulusal düzeyde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için başta karar vericiler olmak üzere tüm kamuoyunu harekete geçmeye davet ediyoruz!

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için yerel ve ulusal düzeydeki tavsiyeler:

 1. Ulusal ve yerel düzeyde sorunu sahiplenelim ve eylemliliği güçlendirelim!
 2. Çocukları hedef alan şiddetin her biçiminin yasaklanmasını sağlayalım!
 3. Önlemeye öncelik tanıyalım!
 4. Şiddetten arınmış değerleri yaygınlaştıralım!
 5. Çocuklarla birlikte çalışanların kapasitelerini geliştirelim!
 6. Şiddet mağduru çocuklar için adalet, telafi ve toplumla yeniden bütünleşme yollarını geliştirelim!
 7. Çocukların katılımının etkin ve sistematik olmasını sağlayalım!
 8. Çocuk dostu raporlama mekanizmaları oluşturalım!
 9. İlgililerden hesap sorulabilmesi ve eylemlerin cezasız kalmaması yönünde çalışalım!
 10. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edelim!
 11. Sistematik ve etkili bir veri toplama sistemi oluşturalım!
 12. Silahlı Çatışma Ortamlarındaki Çocuklar ve Çocuk Satışı, Fuhuşu ve Pornografisi olmak üzere isteğe bağlı iki protokolüyle birlikte Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin sadece onaylanmasını değil tam anlamıyla yaşama geçirilmesini sağlayalım!

Gelin, çocuğa karşı şiddeti “olmadan” önleyelim!

Dosyalar: