26 Sivil Toplum Kuruluşundan Bakanlık'a Çağrı

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’ne/Ankara                                                                12.03.2013

Türkiye’de gençlerin hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda gençlik politikaları oluşturulmasına katkı sağlamak için sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve evrensel hak ve özgürlükler temelinde gençlerin katılımını sağlayan bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla alakalı sivil toplum kuruluşları tarafından uzun zamandır yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar mevcuttur.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi bu ihtiyaca değinerek bir üst gençlik yapısı kurma hedefini ortaya koyuyor.[1] Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Politika Belgesinde belirlenen bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapmaya başladı. Görüş alışverişinde bulunmak için düzenlediği birkaç yerel ve bir uluslararası toplantıda; Ulusal Gençlik Konseyi kurulması konusunda ülkemizde geç kalındığı ve hızlıca kurulması için Bakanlık tarafından yönetmelik hazırlandığı konusunda bilgi verildi.

Biz aşağıda imzası bulunan gençlik örgütleri olarak, Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi’nin sivil bir yapı olarak, gençlik örgütleri tarafından kurulmasını talep ediyoruz. Evrensel değerler temelinde, demokratik, katılımcı, kapsayıcı (dahil edici), sivil ve bağımsız bir konseyin kurulma sürecinin, konunun tüm taraflarının katılımıyla, zamana yayılmış ve şeffaf bir süreç olarak yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenle;

  1. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi’nin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir yönetmelikle değil, gençlik sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan bir inisiyatifle kurulmasını,
  2. Bakanlık tarafından bir yönetmelik hazırlanacaksa, sadece Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi’nin kamu tarafındaki rolünün ve tanınırlığını garantiye alan; içeriğine ve işleyişine müdahil olmayacak bir yapıda, gençlik sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ulusal ölçekte tartışılarak hazırlanmasını,
  3. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi’nin tamamıyla sivil olarak yapılandırılması ve sivilliğinin güvence altına alınmış olmasını,
  4. Her kesimden genci temsil eden gençlik örgütlerinin, gençlik sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’de sıklıkla hak ihlallerine uğrayan gençlik temsilcilerinin, yerelden ulusala tartışma ve yapı oluşturma sürecine dâhil edilmesini,
  5. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi üzerine yönetmelik oluşturma, toplantı yapma, sivil toplumdan görüş alma ve benzeri tüm çalışmaların, açık çağrı, yazılı bilgilendirme, kamuoyuna duyurma, demokratik standartlara uyum gibi yöntemlerle şeffaf bir şekilde yürütülmesini,
  6. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi’nin tüm süreçlerinin (yasal dayanak, yapı ve işleyiş vb.)  gençlik örgütleri tarafından oluşturulacak, Bakanlık tarafından kolaylaştırılacak/desteklenecek ve belli bir zamana yayılan tartışma süreçleri sonunda belirlenmesini istediğimizi, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve gençlik sivil toplum kuruluşlarının olumlu işbirliğinin Türkiye’nin demokratikleşmesinde çok önemli ve başarılı bir örnek teşkil etmesini arzu ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz. [1] Resmi Gazete: 28541, 27/01/2013, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi, s:25

Dosyalar: 
EkBoyut
PDF icon Tam Metin458.57 KB