3 Aralık Dünya Engelliler Günü Bildirisi

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ'NDEN KAMUOYUNA DUYURU

 

Dünya üzerinde bir milyardan fazla insan hayatını çeşitli nedenlerden dolayı engelli olarak devam ettirmektedir. Ülkemizde nüfusun %12.29’u engelli bireylerden oluşmaktadır. Bunların 216 bini görme, 156 bini işitme, 37 bini dil ve konuşma, 321 bini ortopedik, 482 bini zihinsel, 176 bini ruhsal ve duyusal yönden engelli iken 808 bini süreğen hastalık sahibi vatandaşımızdır.  Sayıca bu denli fazla olan bu kesim göz ardı edilmeye devam etmektedir.

Toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların başında fiziksel çevre, ulaşım ve konutlar gelmektedir. Kurumların bulduğu çözümler yetersiz kalmakla beraber vatandaşların duyarsızlığı ve hoşgörüsüzlüğü nedeniyle bu çözümler de boşa gitmektedir. Yaşanılan konutlardan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi birçok fiziksel çevre unsuru engelli bireylerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır. Oysa bütün bunlar, engellilerin topluma katılmasını, toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak biçimde tasarlanabilir ve geliştirilebilir.

Hayatın her alanında göz ardı edilen engelli bireylerimizin maalesef ki sağlık alanında da sorunları süregelmektedir. İçinde bulundukları durumdan ötürü sürekli sağlık sistemi ile bağlantı halinde olan bu kişiler kaçınılmaz olarak bu sorunlarla sıkça karşılaşmaktadırlar. Bu kişilerin sağlık sistemi ile ilgili sorunlarının bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Hastane içerisinde yollarını bulma
  2. Randevu sistemleri
  3. Hastane içindeki dar kapılar, merdivenler, yüksek muayene yatakları
  4. İhtiyaç duydukları tıbbi cihazların zamanında ve gerektiği gibi temin edilememesi
  5. Hastanelerde işaret dili tercümanları bulunmaması, bu nedenle hastane personeli ile yaşanan iletişim sıkıntıları
  6. Hastane asansörlerinin görme engelliler için sesli ve kabartmalı olmaması, hastane içinde görme engelliler için kabartmalı takip çizgilerinin ve kabartma yazılı uyarıların bulunmaması
  7. Çoğu hastanede engelli tuvaletinin bulunmaması
  8. İlaç kutularının görme engelliler için kabartmalı yapılmaması
  9. Bürokratik işlemlerin üniversite, devlet hastanesi gibi resmi hastanelerde farklı katlarda, hatta farklı binalarda olması yüzünden engellilerin tek başına hastaneye gelememesi, mutlaka bir yardımcıya ihtiyaç duyması ve çoğu zaman hastanede bunu yapacak personelin bulunmaması

 

Bu konuların dikkate alınmaması geleceğin hekimleri olan biz tıp öğrencilerini kaygılandırmaktadır. Bu bireylerin engellerinden ziyade bizlerin bu konuda olan tutumu ve bu konuda bulduğumuz çözümler daha önemlidir. Başta yetkili kurumlar olmak üzere tüm kamuoyunu bu konuda düşünmeye ve çözümler üretmeye davet etmekteyiz.

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği