3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu Başvuruları Başladı!

Geleceğin hekimleri, Türkiye ve dünyada kendini ilgilendiren her konuda bilgili, kendine ve toplumuna sahip çıkan, eksik kalan durumlarda çevresini aydınlatan bireyler olmalıdır.

Günümüzde sağlık temalı güncel sorunlardan doğrudan etkilenen tıp öğrencileri, bu süreçte olan biteni yalnızca izlemekle kalmayıp süregiden tüm konularda kendilerini geliştiren, bilgilenen ve sorunlara çözümler üreten adımlar atmak için çaba sarf etmelidir.

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu, Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinden öğrencilerini biraraya getirerek, onların güncel sağlık sorunları konusunda bilgilenmeye ve çözümler üretmeye ortam yaratan; içeriğindeki atölyeler ve eğitimler ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, bakış açılarını zenginleştiren bir ortam oluşturmaktadır.

8-10 Şubat 2014 tarihlerinde son yılların en güncel sağlık sorunu olan “Sağlıkta Şiddet” teması etrafında buluşup tıp öğrencilerinin görüşleri bir bildiri haline getirilecek. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşların konuşmacıları ile katılımcılar doğrudan bilgilenme ve soru sorma imkanı bulurken kendi görüşlerini de yansıtma fırsatı bulacaklar.

2013 yılı içerisinde belirli alanlarda Tıp Öğrencileri tarafından en iyi olmaya layık görülmüş, karikatürist, yazar, sanatçı, akademisyen gibi ünlülerin de katılacağı ve ödülleri alacağı sempozyum tam anlamıyla dolu dolu geçecek.

Tıp öğrencileri olarak konunun farkında olan, farkında olmakla kalmayıp soruna çözüm yollarının da üretildiği, geleceğimizi ilgilendiren konuda sesimizin daha gür çıkacağı bir ortamda aynı amaç etrafında toplanmak üzere sempozyumun kelime anlamı olan “Bilgi Şöleni”nde buluşmak dileğiyle…

Ayrıntılı bilgi ve başvurmak için: http://sempozyum.turkmsic.net

Türk Tıp Öğrencileri Birliği adına,
Eren Halaç
Genel Başkan