3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu Bildirisi Yayımlandı!

Sağlıkta Şiddet temasıyla düzenlenen 3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun bildirisi yayımlandı. Tıp öğrencileri tarafından sağlık alanındaki şiddetin önlenmesine yönelik öneriler 3 başlıkta toplandı: Toplumsal Şiddet, Sağlık Hizmetini Sunan ve Alanların İletişimi ve Sağlık Sistemi. Bu başlıklar içerisinde medya dilinin doğru kullanımından, ilköğretim eğitiminde yapılması gerekenlere, tıp eğitiminden sağlık politikalarını uygulayıcılara kadar bir çok noktada öneriler getiriliyor.

Bildiriye ulaşmak için: http://turkmsic.net/bildiriler/3-tip-ogrencileri-sempozyumu-bildirisi

Etiketler: