3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu Teması Belirlendi

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun teması belli oldu! Tıp öğrencilerinin güncel konular üzerinde tartışıp, sorunlara kendi bakış açısından çözümler ürettiği Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun üçüncüsü bu yıl Şubat ayında düzenlenecek. Sempozyum için belirlenen tema adayları şu şekildeydi:

  • Sağlık Turizmi
  • Sağlıkta Şiddet
  • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Temalar arasından en fazla oyu alan "Sağlıkta Şiddet" 3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun teması seçildi.

Tema dahilinde Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili kuruluşlardan konuşmacıların katılarak derinlemesine tartışılması ve mevcut sorunlara tıp öğrencilerinin gözünden çözümler üretilmesi sağlanacak. Ortaya çıkan bilgiler ışığında bir bildiri oluşturularak konunun taraflarına iletilecek.

Ayrıca yine tıp öğrencilerinin yılın en iyi kitabı, TV programı, filmi gibi alanlarda belirleyeceği "Yılın En'leri" davet edilerek ödülleri takdim edilecek.