4. İnsan Hakları ve Barış Yaz Kampı

29-30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu’nun dönem
içindeki ilk etkinliği olan 4. Ulusal SCORP Yaz Kampı gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen biricik LORP’larımız ile birlikte motivasyon dolu, dönem içerisinde
kullanılacak olan temel bilgiler ve sorumlulukların işlendiği yaz kampımızda dış
katılımcılarımız ile gerçekleşen oturumlarla da deneyim aktarımı gerçekleşti.

4. Ulusal SCORP Yaz Kampı’nın gerçekleşmesini sağlayan ev sahibi İzmir Ekonomi Tıp
Öğrencileri Birliği’ne, İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımımıza, eğitmenlerimize ve
katılımcılarımıza teşekkür ederiz.