62. Nisan Genel Kurulu'nun Ardından

Birliğimizin değerli gönüllüleri,

Geçtiğimiz haftasonu Adana’da 54 tıp fakültesinden yaklaşık 500 kişinin katılımıyla 62. Nisan Genel Kurulu’nu düzenledik. Ekim’de “O Zaman Çukurova” denilerek başlanan heyecan, kampüsün güzelliğinde devam etti.

Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerinin bilgilerini, becerilerini geliştiren, bakış açılarını zenginleştiren bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Birliğimiz, bu genel kurul toplantısında önemli aşamalar kaydetmiş, çalışma kolları kendi işleyiş mekanızmasını çalıştırmış, önemli kararlar almış, aynı şekilde yerel birlikler de Birliğin tüm çalışmaları noktasında temsiliyet göstermiştir.

Birliğimizin döngüsünün daha verimli hale ulaşmasını sağlayacak olan Kongre, yeni adıyla Kurultay, son zamanların en radikal değişikliği olmuştur. Yıllardır süregelen yılda iki Genel Kurul Toplantısı düzeni, 7 Nisan itibariyle son bulmuş, yerine yıllık strateji ve planlama ile kapasite geliştirmenin yapılacağı Kurultay gelmiştir. Bu anlamda bu değişimi destekleyen tüm yerel birliklerimize teşekkür ederiz.

Bunun dışında Birlik olarak yeni üyeler kazanmış, Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşmak gayemiz için önemli adımlar atılmıştır. Bu vesileyle Balıkesir, Çanakkale Onsekiz Mart, Dicle, Maltepe, Ordu ve Zirve Tıp Öğrencileri Birliği'ne aramıza hoşgeldiniz diyorum. Birliğimiz sizinle daha da güzelleşti.

Birliğin karar mekanizmalarında etkili olacak 5 Yerel Birlik daha “Altın Üye” olarak oy haklarını elde etti. Dumlupınar, İzmir Katip Çelebi, Namık Kemal, Sakarya ve Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği artık oylarıyla seslerini daha gür çıkaracak, Birliğe değer katmaya bu şekilde devam edecekler. Bugüne kadar yaptıkları için teşekkür eder, bundan sonrası için de başarılarının devamını dilerim.

Birliğimize önemli katkıları olmuş ve bundan sonra da katkılarının devam edeceğine inandığımız Dr. Birol Tibet genel kurul tarafından Onur Üyesi olarak belirlenmiştir. Kendisini tebrik eder, bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederiz.

Ayrıca Sağlık Öğrencileri Platformu’nun oluşumu yolunda davetimizi kırmayarak toplantımıza katılan gösteren Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu’na, Türiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu’na ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’na teşekkür ederiz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde sağlık öğrencilerinin ortak sorunları için yayımladığımız bildiri ile bu platformun önemini bir kez daha göstermiş olduk.

Birliğimizin bu ilerlemelerinin yanında üç gün boyunca en iyi şekilde toplantı geçirilmesi için çaba gösteren, toplantı öncesinde ve sırasında çok emek harcayan başta yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyelerimize,

Koordinasyon Kurulu’nda yer alarak oturumların düzenlenmesine katkı sağlayan İç İlişkiler takımına, dış katılımcılar ve görünürlük için çalışan Dış İlişkiler Takımına, sponsorluk çalışmaları yapan Kaynak Arama Takımına, Çalışma Kolu ve Destek Birimi asistanlarına,

Renkli bir başlangıç için hazırlanan Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na, toplantının basına duyurulmasında yardımcı olacak Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi ve Doğan Haber Ajansı’na,

Elini taşın altına koyarak bir organizasyon gerçekleştiren, Birliğe değer katmak için çaba sarfeden, en iyi toplantı imkanları için uğraşan, Çukurova Tıp Öğrencileri Birliği Düzenleme Kurulu’na başta Mustafa, Merve ve Gülcan olmak üzere emekleri ve yaptıkları her şey için,

Son olarak Divan Başkanı Alparslan Saylar nezdinde, tüm Divan Heyetine toplantının düzenli geçmesi için gayretlerinden ötürü,

"teşekkür ederiz."

Ekim’de düzenlenecek “son” Ekim Genel Kurulu’nda görüşmek üzere…

Eren HALAÇ

Genel Başkan