7. Tıp Eğitimi Çalıştayı Teması'nı Siz Seçin!

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Günümüz ülkesinde mevcut tıp eğitiminin oldukça geliştiği doğru olmakla birlikte henüz eksiklerinin olduğu, çok daha büyük yeniliklere  ve değişikliklere aç olduğu bir gerçektir. TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları; fakültelerimizde verilen tıp eğitiminin, her yıl biz tıp öğrencilerinin fikir ve iradesi doğrultusunda seçilen farklı bir tema eşliğinde incelendiği bir TurkMSIC projesidir. Projenin amacı, farklı fakültelerde okuyan tıp öğrencilerini ortak bir platformda buluşturarak, ülkemizdeki mevcut tıp eğitimi konusunda bilgilendirmek ve tıp eğitimindeki sorunları çözmek adına alternatif çözüm önerileri üretmektir.

Sizler de artık aldığımız eğitim üzerinde daha çok söz sahibi olmamız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Öyleyse gelin bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Tıp Eğitimi Çalıştayı’nın temasını oylarımızla hep birlikte belirleyelim.

  1. İletişim Becerileri Eğitiminin Tıp Eğitimindeki Yeri ve Önemi
  2. Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Oy kullanmak için http://turkmsic.net/form/7-tip-egitimi-calistayi-temasi-sizce-ne-olmali adresini ziyaret edebilirsiniz. Oy kullanabileceğiniz son tarih 25 Kasım 2013, 23:59'dur.

Sena ÇADIRCI

Tıp Eğitimi Çalıştayları Proje Koordinatörü