8. Tıp Eğitimi Çalıştayı'nın Ardından

21-22 Mart'ta Gaziantep Tıp Öğrencileri Birliği ve Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği'nin ortak ev sahipliği ile Barut Hotels Lara'da 8.Tıp Eğitim Çalıştayı gerçekleşti.

8.Tıp Eğitimi Çalıştayının konusu siz değerli gönüllülerimizin oyları ile Değişen Sağlık Politikalarının Tıp Eğitimine Etkisi olarak belirlenmişti. Bugünün tıp öğrencileri fakat geleceğin hekimleri olarak ülkemizde uygulanan Sağlık Politikalarını bilmemize ve en önemlisi bizi biz yapan aldığımız eğitim üzerine etkilerini öğrenmemize hatta tartışmamıza ortam hazırlayan çalıştayımızı gerçekleştirdiğimiz için oldukça mutluyuz.

Değişen Sağlık Politikaları adı altında üç konu işlendi.

İlk oturumumuz Doç.Dr.İlker BELEK moderatörlüğünde gerçekleşti. İlker Belek, Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının neler olduğundan ve bu politikalar doğrultusunda uygulamalardan bahsetti. Kamu Hastaneler Birliği, Performans Sistemi gibi uygulamaların yanı sıra Hekim Açığının Kapatılması için uygulanan politikaları da öğrendik. Bir ülkenin sağlık sistemini değerlendiren en önemli unsur 'bebek ölümleri' baz alınarak diğer ülkelerin sistemleri ve ülkemizde uygulanan sistemi tartıştık. Sağlık sektörüne harcanan bütçeler ve mevcut sistemlerin gelişmişliği de kıyaslandı.Oturumumuz mevcut uygulamalar ve gelecekte olması muhtemel uygulamaların aldığımız eğitimi ne derece etkilediği tartışılarak son buldu.

İkinci oturumuzun moderatörü ise Yrd.Doç.Dr.Mehtap TÜRKAY'dı. Mehtap Türkay bizlere Hekim Açığının kapatılması için uygulanan politikalardan bahsetti. Bizim için en önemlisi kontenjanların artışı ve altyapısı yetersiz olan yeni fakültelerin açılması oldu. Yürüttüğü bir çalışmadan bilimsel veriler paylaşan hocamız kontenjan artışına bağlı olarak alınan eğitimin niteliğinin düştüğünü ve bizlerin mezun olduğumuzda özgüven problemi yaşadığımızı söyledi. Mesleki becerilerimizi geliştirme imkanlarımızın kontenjan artışıyla azalmasından dolayı yeni mezun olmuş hekimler büyük çoğunlukla kendilerini yetersiz görüyorlar. Eğitimimizin niteliğini son derece yakından ilgilendiren bu gibi politikaları tanımamız ve bunlar üzerinde tartışmamız doğrultusunda ortak kaygımız: ''Artan kontenjanlar bizlerin aldığı eğitime ve mesleki özgüvenimize zarar vermektedir.'' şeklindeydi.

Çalıştayımızın ikinci günü Ulusal Tıp Eğitimi Takımı ile TEÇ Beyin Takımı'nın konu üzerinde toparlayıcı sunumları ile başladı.

Üçüncü ve konuşmacı desteğinin olduğu son oturumumuzda ise konu Hastahanelerin Birleştirilmesiydi.
Oturum TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Prof.Dr.Nurettin DEMİR moderatörlüğünde gerçekleşti. Konuşmasına kendisinden ve özgeçmişinden bahsederek başladı.Kendisini rol model alabilmemiz açısından öğrencilik yıllarından başlayarak günümüze kadar örnekler verdi. TBMM Sağlık Komisyonunu daha yakından tanıyabilmemiz için nasıl çalıştıklarını aktardı. Hastanelerin Birleştirilmesinin konu olduğu oturumda gelen sorular bu uygulamanın üniversite hastahanelerini dolayısıyla tıp fakültelerini ne kadar ilişkilendirdiğini sorguluyordu. Eğitim veren akademik kadroyu daha çok hasta bakmaya iten sistem tecrübeli öğretim elemanlarımızla daha az zaman geçirmemize sebep olmaktadır. Kamu Hastaneler Birliğinin hastayı gözetirken Tıp Eğitimini göz ardı etmemesi gerektiği konuşuldu. Oturumumuz Sayın Milletvekilimizi ve aynı zamanda hocamızın bizlere verdiği önerilerle son buldu. Bunların arasında en çok vurgulanan öneri şöyledir: ''Tıbbiyelilere önerim empati yapma yeteneğinizi geliştirin. Empati yapan doktor nitelikli doktordur.''

Bildiri yazımından önceki son oturum ise ayrılmış oturumlar şeklinde gerçekleşti. Katılımcılar altı farklı salona bölünerek küçük gruplar halinde görüş ve çözüm önerileri ürettiler. Bu oturumların moderatörlüğünü ise her salonda bir Ulusal Tıp Eğitimi Takımı Üyesi ile bir Tıp Eğitimi Çalıştayları Beyin Takımı Üyesi yürüttü. Konuları kolaylaştırarak tekrar tartışma ortamı yaratan moderatörler girdikleri salonlardan görüşler topladı.
Moderatörler ise şu şekildeydi:
Enes AKDAN-Feyzi Yunus ARSLAN
Ömer GÜRLEK-Cerennaz YOLAÇIK
Büşra ÖNER-Berfin ÖZÇELİK
Tuncel UZEL-Büşra ŞİMŞEK
Fatma Betül ÖZEN-Cengiz GÖKÇE
Bora ÜNAL-Tuğba AKÇAOĞLU

TEÇ Beyin Takımı üyesi Lütfiye Dilşad GÜLKANAT'ın katılım gösterememesi üzerine bu oturumların şekillendirilmesine yardımcı olan Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Tuğba AKÇAOĞLU'na teşekkür ederiz.

Ayrılmış oturumlarda toplanan görüşleri birleştirmek üzere toplantı yapan UTET ve TEÇ Takımı bu görüşleri bildiri şekline getirdiler.

Son ama en önemli olan Bildirinin Yazımı ve Oylamasının yapıldığı oturumda bütün maddeler tek tek tartışılıp oylandı. Bu oturumun sonlanması ile 8.Tıp Eğitim Çalıştayı da son bulmuş oldu.

Akdeniz TÖB ve Gaziantep TÖB'ün ortak ev sahipliği ile gerçekleştirilen bu güzel organizasyon için başta konuşmacılarımız,
Sayın Mv.Nurettin DEMİR
Doç.Dr.İlker BELEK
Yrd.Doç.Dr.Mehtap TÜRKAY'a

Teşekkürlerimizi sunarız.

Uluslar Arası Toplantılarda özellikle AMEE (Association for Medical Education in Europe) Konferanslarında sunulmak için aday gösterilen son derece önemli olan bu projeyi Tıp Eğitimi Çalışma Koluna kazandıran Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörümüz Enes AKDAN ve takımına teşekkür ederiz.

Tıp Eğitimi Çalıştaylarının Kordinatörlüğünü yürüten Feyzi Yunus ARSLAN ve takımına emekleri için teşekkür ederiz.

Son olarak da bizleri bu güzel organizasyonda oldukça güzel ağırlayan, güleryüzlülükleri ve neşeleriyle hatırladığımız Organizasyon Komitesine teşekkür ederiz.