Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'ne Eşya Bağış Projesi

12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde Tıp Fakültesi Öğrencileri Derneği ofisimizin taşınması
esnasında elimizde bulunan ve kullanmadığımız ikinci el eşyaları Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ne ait Eşya Bağış Projesi’ne bağışladık.

Eşya Bağış Projesi kapsamında bağışlanan eşyalar, aile içi şiddet görmüş kadınlar için
yeni bir ev kurulmasında kullanılıyor.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak şiddete maruz kalmış kişilere yardım amaçlı düzenlenen
bu projeye katkı sağladığımız için gururluyuz. Ve bu projeyi hayata geçirdikleri için Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’ne teşekkürlerimizi sunarız.