Bu Utanç Tüm Dünyaya Yeter

Bu utanç tüm dünyaya yeter!

Çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen insan hakları ihlallerinden birine, Ortaçağ'da insalığın maruz kaldığı uygulamalara, işkencelere, hak ve hürriyet tacizlerine, yasaklara bizzat dünyanın en büyük devletlerinden birisinin eliyle maruz bırakılan Uygur Türkleri, sadece doğuştan sahip oldukları, insan hak ve hürriyetlerini 'talep' ettikleri için soykırım ve asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Ayrıca sıkça ülkeden kaçan kişilerin sığınma talepleri ve geri iadeleri gündeme gelmektedir. Peki nedir Uygur Türklerinin istedikleri ve tüm dünyanın umursamadığı, katliamlarla ve polis şiddetiyle cevaplanan o istekler?

''Doğu Türkistanlı Uygurların Çin'den talepleri öncelikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde çerçevesi belirlenmiş ve imza altına alınmış olan uluslararası hukukun uygulanmasıdır.'' Uygurların taleplerini biz de şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. İnsanların yaşam hakkına saygı duyulması.
  2. Eğitim haklarının verilmesi.
  3. Yargı bağımsızlığının sağlanması.
  4. Müslüman Uygurların din ve vicdan hürriyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması.
  5. Doğum kontrolü ve aile planlaması adı altında getirilen çocuk kotalarının kaldırılması.
  6. Bugün sayıları yüzbinleri aşmış olan 18-25 yaş arasındaki genç kızların iş vaadiyle 'zorla' Çin'e götürülmesinin durdurulması.
  7. Çift dilli eğitim bahanesiyle ailelerinden zorla koparılarak Çin'e götürülen 6-7 yaşlarındaki çocukların ailelerine teslim edilmesi ve Dünya tarihinde benzeri görülmemiş bu asimilasyon politikalarından vazgeçilmesi.
  8. Tarihe Urumçi olayları olarak geçen katliamda öldürülenlerin isimlerinin açıklanması, kayıpların ve cezaevlerindeki tutukluların tespit edilmesi. Bağımsız gözlemcilerle birlikte 5 Temmuz 2009 katliamının gerçek boyutlarının ortaya çıkarılması.
  9. Tayland’da bulunan ve Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan 300 kişi için gerekli imkanların sağlanması.Bu noktada ülkemizin ve uluslararası kurumların gerekli girişimleri yaparak ölüm riski yüksek kişilerin siyasi sığınma hakkını tesis etmesi gerekmektedir.* 

Yaşam standartları ve özgürlükler açısından en ileri düzeyde yaşamamız gereken 21. yüzyılda, insanoğlu ortaçağ kölelik ve işkence yöntemleriyle ezilmekte, hatta yok edilmektedir. Medyamızın yaptığı iki satırlık haberlere karşı olan ilgisizliğimiz ve alışmış tavrımız tüm bu olayları görmezden gelmemize sebep olmaktadır.Yaşanan son olayda görülmektedir ki uluslararası camia konuya gereken önemi göstermemektedir.Bu manada Tayland’da bulunan 300 kişi başta olmak üzere tüm dünyada sığınmacılara hakları teslim edilmelidir. Uygurların, en temel insan hakları çerçevesinde değerlendirebileceğimiz talepleri ve karşılaştıkları katliamlar ile asimilasyon politikaları karşısında lütfen duyarsız kalmayalım. Onbinlerce kilometre ötede olsa bile yaşamak için hala 'insanlığa' muhtacız.  

*Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Ek okumalar için: