Çocuk İstismarı

Değerli Tıp Öğrencileri,

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, belki de ülkemizdeki önemli sorunlardan biri olan ve çocukların sağlıklı-güvenli yaşam hakkına en büyük tehditlerden birisi Çocuk İstismarı'na dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO - 1999) çocuk istismarını, “çocuğun hayatına, sağlığına, gelişimine, güven, sorumluluk ve becerilerle ilgili genel değerlerine zarar vermek” şeklinde tanımlamaktadır. Özellikle çocuklukta maruz kalınan şiddet, istismar ve ihmal, derin izler bırakmakta, akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda, çocuk istismarı şu şekilde sınıflandırılabilir;

- Duygusal İstismar
- Fiziksel İstismar
- Cinsel İstismar
- İhmal

Bizler Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak, halkımızı ülkemizde ve dünyada önemli tabulardan birisi olan bu konu ile ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz.

İzleyeceğiniz video, Erciyes Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği - Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Yerel Yöneticisi Rabia SAYGIN öncülüğünde çekilmiş olup, gerek kendisine gerek de Erciyes Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği'ne teşekkür ederiz

Ahmet Melih ERDOĞAN
Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Yöneticisi