Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Günü 1950’den beri belirli bir sağlık konusunu gündeme getirip, bu konuda küresel farkındalığı artırma amacıyla  her yıl 7 Nisan'da kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sekiz küresel halk sağlığı kampanyasından biri olması sebebiyle Dünya Sağlık Günü'nde DSÖ destekliuluslararası, ulusal ve yerel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu senenin teması için diyabet  seçilmiştir. Bu noktada IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu) uluslararası halk sağlığı takımının tıp öğrencilerini yönlendirme amaçlı hazırladığı güncel Dünya Diyabet Günü bilgilendirme paketi şu şekildedir. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi internet sitesindeki ilgili paylaşımı da ziyaret edebilir, konuya hakimiyetinizi arttırabilirsiniz. 

Diyabet artık sadece bir sağlık sorunu olarak görülmemektedir. 350 milyon prevalansa ulaşmış ve 20 senede bu sayıyı iki katına çıkması beklenen kronik bir hastalık olmasının yanında   ekonomik sorunları da getirmektedir. Bireyler ve aileleri için ekonomik kayba, sağlık sistemleri ve ulusal ekonomiler için ise ek tıbbi maliyete ve iş gücü kaybına sebep olmaktadır. 

Diyabetin başını çektiği bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı prematüre ölüm sayısının %80'i düşük ve orta gelirli ülkeler kaynaklıdır ve tüm dünyada toplam sayı 1.5 milyondur. Hükümetler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals) çerçevesinde bu sayıyı 2030'a kadar ⅓ oranında azaltmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu konuyla ilgili diğer hedefler arasında temel ilaçlara ulaşım ve evrensel sağlık güvencesi de yer almaktadır.

 Diyabet dört temel bulaşıcı olmayan hastalıktan biri olarak değerlendirilmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü ve önlenmesiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel hareket planı şu şekildedir. (Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs). Bu hareket planında bulunan 9 maddeden bir tanesi de 2025’e kadar diyabet ve obezitede artış hızını yarıya indirmektir.

Küresel düzeyde mücadele edilen önemli sağlık problemlerinden biri olması sebebiyle diyabet bu yıl Dünya Sağlık Günü teması seçilerek ön plana alınmıştır. Tüm dünyada, diyabet hakkında farkındalık oluşturmak ve diyabetin küresel boyutta sebep olduğu olumsuzlukları azaltmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 

Bizler, Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak küresel sağlık politikalarını takip ediyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendirmeyi önemsiyoruz. Dünya Sağlık Gününüz kutlu olsun!