I. Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Ayrımcılık Çalıştayı Düzenlendi

Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği (TurkMSIC) Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Ayrımcılık Çalıştayı, 4-5 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Yerel Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Hazırlıkları, İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Karabey’in danışmanlığında birkaç aydır sürmekte olan çalıştayın katılımcıları yurt çapındaki on beş tıp fakültesinin öğrencilerinden oluşuyordu.

4 Mayıs günü program, TurkMSIC Lezbiyen Gey Biseksüel Transgender Küçük Çalışma Grubu Koordinatörü Mehmet Başat Tepe’nin açılış konuşmasının ardından İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Şahin’in yaptığı “Farklı Olandan Neden Korkarız?” konulu sunumla başladı. Ardından Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) başkanı Dr. Nesrin Yetkin katılımcılara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim kapsamındaki kavramlar ve eşcinselliğe ilişkin mitler hakkında bilgi verdi. Birinci gün, katılımcıların eğitmenlerimiz Halit Onur Yapıcı ve Aynaz Aslıhan Kara'dan bildiri yazma eğitimi alması ve ilk günün oturumlarını tartışmasıyla sonlandı.

İkinci günün ilk oturumu Prof. Dr. Selma Karabey’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Tıp Eğitiminde Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Ayrımcılık” paneliydi. Panelin konuşmacıları Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatrı Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Koray Başar ve Marmara Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Sarıkaya idi. Çalıştayın son oturumunda Psikolog Mahmut Şefik Nil ve Dr. Seven Kaptan toplumun eşcinsellik algısının tarih boyunca gelişimini ve tıbbın kendi tarihi boyunca eşcinselliğe yaklaşımını anlattılar.

Tüm bu oturumlar sonucunda katılımcılar çalıştayın çıktılarını içeren bir bildiri metni hazırladılar.