Kadına Yönelik Şiddet Hakkında

Değerli Tıp Öğrencileri;

Kadına yönelik şiddet, en temel insan haklarından ve temel özgürlüklerinden mahrum eden, sağlıklarını olumsuz etkileyen, sosyal ve ekonomik yaşama etkin katılmasını engelleyen ciddi bir toplumsal sorundur. Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi' nin birinci maddesinde kadınlara yönelik şiddet, "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlamaya veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma" şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımın son yorumlarına, "kurbanı ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakmak" da dahil edilebilinir.

Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'a ulaşamayan ailesi, geçen çarşamba gecesi polise kayıp olduğu yönünde dilekçe vermiş; Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 2 gündür aranan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın, Çamalan Köyü yakınındaki dere yatağında yanmış cesedi bulunmuştur. Bunun üzerine sorgulanan zanlılar, suçlarını itiraf ederek genç kızı öldürdükten sonra benzin dökerek yakıp, Çamalan Köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin deresine attıklarını itiraf etmişlerdir. Yüzüyle birlikte vücudunun bir bölümü yanan cenazenin kesin olarak Özgecan Aslan'a ait olduğunu belirlemek için aile fertlerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.(1)

Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusu 1980li yılların sonunda güçlenen kadın hareketlerinin mücadelesi ile ülke gündemine girmiştir. 1990lı yıllardan itibaren de bu konuda kurumsallaşmaya gidilmiş, Başbakanlık'a bağlı olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulmuş, üniversitelerde kadın araştırma merkezleri açılmış ve kadın kuruluşlarının sayıları artmıştır. Ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı yüzde 39’ dur. Yani her 10 kadından 4’ ü eşi ya da birlikte oldu kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Her 10 kadından 1’i gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Şiddet gören her 3 kadından1'i intihar girişiminde bulunmuştur.(2) 2013’ te 214 kadın ve 10 çocuğu öldürülmüş,167 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi/tecavüz girişiminde bulunulmuş, 241 kadın ve kız çocuğuna şiddet uygulandı, 161 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunulmuştur. 2014' te öldürülen kadın sayısı 287 iken 2015' in daha ilk ayında kadın cinayetlerinin sayısı 35' i bulmuştur. Yıllara göre görülen bu artış, şiddette sürekliliğin de habercisi olmaktadır. (3)

Hayata gözlerini yuman, içimizden biri olan Özgecan' ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, suçluların bir an önce hak ettikleri ve emsalleri için caydırıcı olacak cezayı almalarını; kadına şiddet olaylarının artık bir son bulmasını temenni ediyoruz.

*Türk Tıp Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Takımı'nın ve Hacettepe TÖB Yerel Üreme Sağlığı Direktörü Nazlı Alaoğlu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır.

1 - http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/universiteli-ozgecani-oldurup-yaktilar
2- http://hu-wgs.org/2014/03/kadina-yonelik-siddet-ve-kadin-cinayetleri-bil...
3- http://www.anitsayac.com/