KOVID-19 Salgınının Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etkilerinin Araştırılması

Türkiye Psikiyatri Derneği, Dünya Psikiyatri Birliği, Kocaeli Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz "KOVID-19 Salgınının Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etkilerinin Araştırılması" adlı anket çalışmasına aşağıdaki Google Forms'u doldurarak katılabilirsiniz!