SCOME&SCORA Yaz Okulu

20-21-22 Ağustos tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Tıp Eğitimi Çalışma Kolu ortaklığında SCORA&SCOME
Yaz Okulu gerçekleşti. Bu sene ilk defa iki çalışma kolumuzun ortaklığı ile gerçekleşen
etkinlikte daha önce değinilmeyen “Kapsamlı Cinsellik Eğitimi” gibi birçok konuya değinildi.
Birbirinden verimli oturumlar ile gönüllülerimize farkındalık kazandırılarak bilgi aktarımı
yapıldı. Gerçekleştirilen ayrılmış oturumlar ile katılımcılara çalışma kolları hakkında temel
bilgiler aktarıldı ve seneye hazır bir şekilde başlamalarına destek olundu. Verilen eğitimler
ile de kişisel gelişim noktasında gönüllülerimize katkılar sağlandı.

SCORA&SCOME Yaz Okulu’nun gerçekleşmesi için emek gösteren İzmir Katip Çelebi Tıp
Öğrencileri Birliği’ne, Ulusal Takımlarımıza, eğitmenlerimize ve katılım gösteren tüm
gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.