TurkMSIC Olarak Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'nın Yenilenmesi Sürecine Katkıda Bulunduk

2001 yılında Tıp Dekanları tarafından üzerinde çalışılmaya başlanmış olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) geçtiğimiz yılda Tıp Dekanları Konseyi’nin çalışmaları doğrultusunda güncellenerek, geliştirilmiştir. Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak eğitimimizin temel yapı taşlarından birini oluşturan bu belgenin yenilenmesi sürecinde, bizce tıp fakültesi öğrencilerinin sesinin en gür çıkması gereken yerde, koordinatörlere ulaştırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Birkaç hafta süren ve Tıp Eğitimi Çalışma Kolu üzerinden yürüyen raporlama ve geri bildirim verme süreci sonucunda aşağıda bulabileceğiniz Çekirdek Eğitim Programı Geri Bildirim Raporu ortaya çıkarılmıştır. Bu rapor Aralık 2013’te yeni programın hazırlama kuruluna iletilmiştir.

Çekirdek Eğitim Programı Nedir?

"Ülkemizde, tıp fakültelerinin sayısındaki artışa paralel olarak, tıp eğitiminin iyileştirilmesi, temel standartların oluşturulması için çalışmalar başlatılmış; bu bağlamda tıp eğitiminde 2001 yılında önemli  bir  adım  atılarak “Ulusal  Çekirdek  Eğitim  Programı” (Ulusal  ÇEP)  çalışmalarına başlanmıştır.  Şubat  2001’de  Tıp  Sağlık  Bilimleri  Eğitim  Konseyi  tarafından  tıp  eğitiminin standardizasyonu için bir çekirdek müfredatın hazırlanmasına ve bu hazırlığı gerçekleştirmek için özel  bir  komisyon  kurulmasına  karar  verilmiştir.  Komisyon  öncelikle,  tıp  fakültelerindeki mezuniyet  öncesi  eğitimin  amaç  ve  hedeflerini  belirlemiş;  amaç  ve  hedeflere  uygun  çekirdek müfredat  içeriğinin  ortaya  konmasını sağlayacak  ilke  ve  ölçütleri sıralamış  ve sonrasında  bu doğrultuda  programla  ilgili  çalışmalarını tamamlamıştır. Özverili ve emek dolu yoğun bir sürecin ardından Ulusal ÇEP (UÇEP‐2002), 2 Şubat  2002 tarihinde  Tıp‐Sağlık  Bilimleri  Eğitim  Konseyince  kabul edilmiş,  2003‐2004  eğitim‐öğretim yılıyla birlikte uygulamaya konulmuştur. 

Ulusal ÇEP‐2002, ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinin kendi eğitim programlarına eğilmelerini ve ulusal anlamda ilk kez tıp eğitiminin belirli standartlara göre yapılmasını sağlaması bakımından ülkemiz tıp eğitimine çok büyük katkılar sağlamış; 10 yıllık bu dönemde tıp fakültelerinin eğitimle ilgili  çalışmalarında  temel  kaynaklardan  birisi  olmuştur.  Ancak  geçen  10  yıl  içinde  toplumun değişen sağlık  gereksinimleri  ile  öncelikli sağlık sorunlarında  yaşanan  değişim, sağlık  hizmeti sunumu, politika ve uygulamalarındaki değişimlerin yanında Bologna Sürecinin Yüksek Öğretim sistemimize getirdiği  yenilikler  nedeniyle,  çeşitli  platformlarda,  Ulusal  ÇEP‐2002’nin  sağlık  ve  eğitim alanlarında yaşanan değişimleri yansıtacak şekilde güncellenmesi konusu gündeme gelmiş ve son olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun ve Tıp Dekanları Konseyinin istekleri ve girişimleri ile 2013 yılında Ulusal ÇEP ile ilgili ikinci bir süreç başlamıştır. Nisan 2013’te başlayan, çok sayıda fakülte, öğretim  üyesi  ve  anabilim  dalının  katkıları  ile  hazırlanan  ve  ilgili  paydaşların  görüşleri  ile olgunlaşan, bir yıl süren bu sürecin sonunda Ulusal ÇEP yeniden yapılandırılarak 2015‐2016 eğitim öğretim yılı ile birlikte tüm tıp fakültelerinde uygulamaya konması planlanmaktadır. " - ÇEP-2014 Giriş Bölümünden

Çekirdek Eğitim Programı’nın son haline baktığımızda geri bildirimlerimizin dikkate alınmış olması tıp öğrencileri adına mutluluk vericidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Kurulu ile birlikte Çekirdek Eğitim Programı’nın şekillenmesinde aktif rol alan iki tıp öğrencisi kurumundan birisi ve en büyüğü olmamız bizi ayrıca mutlu etmiştir. 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak en büyük paydaşı olduğumuz tıp eğitiminde öğrencilerin söz sahibi olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi belirtir, yeni Çekirdek Eğitim Programı’nın Türkiye’deki tıp eğitiminin gelişmesi sürecinde, tüm tıp öğrencilerine yararlı olmasını dileriz.