Ulusal Tıp Eğitimi Çalıştayı Gerçekleşti

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Desteklenmiş Projelerinden biri olan Tıp Eğitimi Çalıştayları; 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde, Ulusal Tıp Eğitimi Çalıştayı’nı hayata geçirdi. Konusu “İletişim Becerileri Eğitiminin Müfredatımızdaki Yeri ve Önemi” olan çalıştay, Türkiye genelinde 40 tıp fakültesinden 140 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda da yine aynı tema üzerine Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesel Tıp Eğitimi Çalıştayları’nı hayata geçirmiş olan proje, ulusal çalıştayın da gerçekleşmesinin ardından; yolun başında "tıp fakültesi öğrencilerinde aldıkları eğitim hakkında farkındalık yaratmak ve söz sahibi olmalarını sağlamak" olan hedefine bir adım daha yaklaştı.

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Osmangazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ve Gazi Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. İrem Budakoğlu’nun tema üzerine sunumlarıyla zenginleşen çalıştayın programında aynı zamanda İletişim Becerileri, Vücut Dili, İşaret Dili atölye çalışmaları da yer aldı.

2 gün süren çalıştay, katılımcıların tüm oturumlarda işlenen tema üzerine tıp eğitiminde gözlemledikleri eksikleri ve çözüm önerilerini tartıştıkları bildiri yazma oturumuyla son buldu.