Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Hukuku Kongresi Ardından

2-5 Eylül tarihlerinde Bodrum'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştımaları Birimi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Hukuku Kongresi 'ne Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak, birliğimizden Murat AKSOY ve Turgut EKİCİ 'nin birlikte yazmış olduğu "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Uygulama Hatalarına Karşı Bilgi Tutum ve Davranışları" konulu bildiriyi sunmak amacıyla katılım sağladık. Kongrenin konuları Tıbbi Uygulama Hatası ve Tazminat, Mali Sorumluluk Sigortası, Yahova Şahitleri Örneğinde Tıbbi Müdahalalerde Rıza Sorunu, Acil Tıp, Tıp Hukukunun İstisnaları mı?,  Etkisiz Tedavinin Sonlandırılması ve Ötanazi 'ydi. Kongre sürecinde bir çok güncel vaka tartışmasının yanında paneller, konferanslar ve bildiri sunumları yer aldı. Kongrede, sizlere daha önceden açtığımız anketin sonuçlarını yansıtan, bizlerin görüşleri ışığında gönüllülerimiz tarafından yazılan bildiri bize ayrılmış olan bildiri oturumunda Dış İlişkiler Takımı Üyemiz Turgut Ekici tarafından başarıyla sunuldu. Tıp Hukuku alanında birbirinden değerli hocaların katılımıyla gerçekleşen kongrede temsiliyetimiz için emek vermiş olan Murat AKSOY ve Turgut EKİCİ'ye, bizleri kabul ettikleri için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştımaları Birimi' ne ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri ve Av.Cahid Doğan'a sonsuz teşekkür ederiz.