Haberler

Sağlık Turnesi Projesi Ailesini Genişletiyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nün 1978 yılında Alma Ata Konferansı'nda sağlıkta eşitsizlikleri gidermek için amaç edindiği "herkes için sağlık" sloganıyla ve koruyucu hekimlik anlayışıyla yola çıkan Sağlık Turnesi Projesi Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen sağlık taramaları ile geçen oldukça yoğun ve verimli bir dönemin ardından yeniden karşınızda.
 
Yeni dönemde Sağlık Turnesi Takımı tüm enerjisiyle çalışmalarını geliştirerek devam ediyor.
 
Siz de bu "rüya takım" ın bir parçası olmak,işin mutfağında yer alıp dağ tepe demeden "herkes için sağlık" sloganıyla yurdumuzun dört bir yanına sağlık götürmek, hiç tanımadığınız insanların hayatlarına dokunmak, hekim olduğunuzu daha da önemlisi herkesin aynı haklara sahip olarak doğduğu bu dünyada "eşit" olduğunuzu hissetmek ve hissettirmek, dünyada bir "değişiklik" yaratmak istiyorsanız, bu projede yorulmak zorluklar bana engel değil diyorsanız sizi ailemize bekliyoruz!
Başvuru için yapmanız gereken özgeçmişinizi ve bu takımın bir parçası olmayı neden istediğinizi anlattığınız motivasyon mektubunuzu saglikturnesi@turkmsic.net adresine göndermek. Başvuru için son tarih 24 Ekim 2014 saat 23.59'dur.
 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 2014-2015 Dönemi Yöneticileri

Değerli Türk Tıp Öğrencileri Birliği Gönüllüleri,

11-13 Ekim tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli'de gerçekleştirilen 63.Ekim Genel Kurulu'nda belirlenen 2014-2015 dönemi Türk Tıp Öğrencileri Birliği yöneticileri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu
Genel Başkan: Murat AKSOY - Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Sekreter: Duygu ÖZTÜRK - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç İşlerden Sorumlu Başk. Yard.: Mihriban AKSOY - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dış İşlerden Sorumlu Başk. Yard.: Tuğba AKÇAOĞLU - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mali Koordinatör: İzel ALİCAN - Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışma Kolları
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü: Enes AKDAN - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: Özgür Deniz AKINCI - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: Ceren Bilgün - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü: Ahmet Melih ERDOĞAN - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü: Zülal YILMAZ - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Destek Birimleri
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: Bekir Burak KILBOZ - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mezun İlişkiler Direktörü: Yasemin KONUK - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Proje ve Girişimler Direktörü: Tayfun ÖZ - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yayın Direktörü: Özgür ERAY - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Denetim Kurulu
Sina MEHRASA - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bahadır KILIÇ - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Serkan YAZICI - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Yeni dönemin birliğimiz için başarılı geçmesi dileğiyle,
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu

Ulusal Tıp Eğitimi Çalıştayı Çağrısı

Sevgili Türk Tıp Öğrencileri Birliği Gönüllüleri,

Tıp Eğitimi Çalıştayları Projesi kapsamında, geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirdiğimiz bölgesel çalıştaylarımızda bir araya gelmiştik.

İki bölgesel çalıştayımızda da bu yılki temamız olan "İletişim Becerileri Eğitiminin Önemi ve Müfredatımızdaki Yeri" üzerinde yoğunlaşarak sorunlarımızı, beklentilerimizi ve çözüm önerilerimizi tartışmıştık.

Geçtiğimiz günlerdeyse ‘Artık sıra Ulusal Tıp Eğitimi Çalıştayında!’ demiş ve alınan başvurular sonucunda ev sahipliğimizi Osmangazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne vermiştik.

Çıktılarımızı birleştirip son bir şekil vereceğimiz, bunu yaparken de (Osmangazi’nin bomba gibi organizasyon komitesine teşekkür ederiz) bolca eğleneceğimiz Ulusal Tıp Eğitimi Çalıştayımızın başvuruları bugün itibariyle açılmıştır.

Çalıştayımız 8-9 Kasım tarihinde bir gece konaklamalı olarak düzenlenecek, dileyen gönüllülerimize konaklamasız katılım imkanı da sunulacaktır. Katılım ücretleri Konaklamalı 70 TL, Konaklamasız 30 TL olup, cumartesi akşamı sosyal programımız ve etkinlik boyunca küçük süprizlerimiz olacaktır.

İletişim Becerileri Eğitiminin önemi hakkında konuşacağımız, önemli hocalarımızı konuk edip bilgi ve deneyimlerinden yararlanacağımız ve sonunda güzel bir çıktı oluşturacağımız çalıştayımızda aynı zamanda bir de atölyelerimiz olacak. İletişim teması temelinde, bir çok eğlenceli atölyeye katılma imkanı yakalayacağınız çalıştayımızı kaçırmamanızı diliyorum.

Başvuru Formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi 25 Ekim 2014’tür, katılımcı listesi 27 Ekim 2014’te açıklanacaktır. Katılım ücretlerinin yatırılması için ayrılan süre 27 Ekim- 1 Kasım’dır. Katılımcı listesindeki arkadaşlarımızın 1 Kasım’a kadar katılımcı ücretlerinin yatırmaması yerine yedek listedeki arkadaşlarımıza dönüş yapılacaktır.

8-9 Kasım’da Eskişehir’de görüşmek üzere!!

 

Nilay Çalışkan

Tıp Eğitimi Çalıştayları Proje Koordinatörü

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu Bildirisi Yayımlandı!

Sağlıkta Şiddet temasıyla düzenlenen 3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nun bildirisi yayımlandı. Tıp öğrencileri tarafından sağlık alanındaki şiddetin önlenmesine yönelik öneriler 3 başlıkta toplandı: Toplumsal Şiddet, Sağlık Hizmetini Sunan ve Alanların İletişimi ve Sağlık Sistemi. Bu başlıklar içerisinde medya dilinin doğru kullanımından, ilköğretim eğitiminde yapılması gerekenlere, tıp eğitiminden sağlık politikalarını uygulayıcılara kadar bir çok noktada öneriler getiriliyor.

Bildiriye ulaşmak için: http://turkmsic.net/bildiriler/3-tip-ogrencileri-sempozyumu-bildirisi

SCORE Kongre'nin Ardından

Sevgili Tıp Öğrencileri,

Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin Bilimsel Araştırma Değişimi Çalışma kolunun en önemli etkinliklerinden biri olan SCORE Kongre, TurkMSIC SCORE ile araştırma değişimine gidip araştırma projelerine katılmış olan ve bunları çeşitli platformlarda tanıtmak isteyen öğrencilere fırsat yaratan; aynı zamanda tıp fakültesi öğrencilerinin araştırma yapmak konusundaki merak ettikleri noktalarda bilgi kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmekte olan kongredir.

Özellikle SCORE gönüllülerinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği, SCORE PET(Pre Exchange Training) girişimiyle birlikte araştırma değişimine gitmeden önce ve sonrasındaki süreçlerin bir zincirin halkalarını tamamladığı kongremiz, 27-29 Eylül tarihlerinde Marmaris’te 122 tıp fakültesi öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. ( 8 kişilik organizasyon komitesi ve 114 kongre katılımcısı)

Bu yıl öncelikle ilk hedeflerimizden biri olan yerel ev sahipliği yerine daha çok sayıda yerel birlik öğrencisini ağırlayabilmek için çekirdek organizasyon ekibiyle çalışma fikrimizi hayata geçirdik. Kongrenin hem niceliği hem de niteliğinin artması yolundaki çabalarımız sonuç verdi. Bundan önce en fazla 14 farklı yerel birlikten gönüllümüz kongreye katılım gösterirken, bu sene 27 yerel birlik olarak kongreye aktif katılım sağlamış bulunmaktayız. 

Katılan Tıp Öğrencileri Birlikleri:  Acıbadem Tıp Öğrencileri Birliği, Adnan Menderes Tıp Öğrencileri Birliği, Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği, Başkent TÖB, Bezmialem TÖB, Celal Bayer TÖB, Cerrahpaşa TÖB, Çukurova, Dokuz Eylül TÖB, Ege TÖB, Eskişehir Osmangazi TÖB, Gazi Üniversitesi TÖB, Hacettepe TÖB, İstanbul TÖB, Katip Çelebi TÖB, Koç TÖB, Kocaeli TÖB, Marmara TÖB, Muğla Sıtkı Koçman TÖB, Kayseri Erciyes Üniversitesi TÖB, Namık Kemal TÖB, Pamukkale TÖB, Süleyman Demirel TÖB, Trakya Üniversitesi TÖB, Ufuk TÖB, Uludağ Üniversitesi TÖB, Yıldırım Beyazıt TÖB.

Kongre çerçevesinde 10 ülke sunumu ve atölyede de soru cevap seklinde 6 farklı ülkeyi daha kapsayacak şekilde toplamda 16 ülke hakkında katılımcılar bilgilendirildi. TurkMSIC Bilimsel Araştırma Değişimi Ulusal Direktörü Orhun Çakır ve NORE Asistanlarımız Kayra Cangöz ve Zülâl Yılmaz’ın Bir Süreç Olarak SCORE sunumu ve SCORE SWG(Küçük Çalışma Grupları)  koordinatörleri tarafından yapılan sunumlarla SCORE'yi bütünsel anlamda tanıtma fırsatı bulduk. Ayrıca TurkMSIC Staj Değişimi Ulusal Direktörü Özgür Deniz Akıncı’nın da katılımı ve SCORE-SCOPE ortak sunumları(Japonya) sayesinde yurt dışı değişimi ve önemini pekiştirmiş olduk. Etkinliğe kendisiyle 1,5 ay öncesinde haberleşmiş olmamıza rağmen Amerika Mayo Klinikten Ulaş Mehmet Çamsarı başka bir toplantısıyla çakışması üzerine ne yazık ki iştirak edemedi ancak kendisini İstanbul’ da Ekim ayında ağırlama sözü aldık.

Etkinliğin sosyal programda National Food and Drink Party de 8 ülke yöresel yemeği ile tanıtıldı.

Organizasyon hazırlık aşamasında ve esnasında her sorumda birebir yardımcı olan TurkMSIC Yönetim Kurulu başkanı Eren Halaç’a, aradığım her an ulaşılabilir olan ve özveriyle çalışan desteğini esirgemeyen Tuğba Akçaoğlu’na, tüm maillerimi hassasiyetle okuyup fikirlerini ivedi olarak paylaşan Murat Aksoy ve Bahadır Kılıç’a ve direktörümüz Orhun Çakır’a çok teşekkür ediyorum.

Etkinlik boyunca tüm emekleri için Kayra Cangöz, Zülâl Yılmaz, Mehmet Eren Akan, İrem Buluş, Selin Çakıcı, Taygun Türeli ‘ye organizasyon komitesinde olmamalarına rağmen her an desteklerini esirgemeyen, Osman Karakulak, Sezgi İlke Danacı ve Barçın Barı’ya teşekkürü borç bilirim.

2014 SCORE Kongre’nin Think Globally sloganıyla sizlere farklı yaklaşımlar kattığına inanıyor ve ülkeler hakkında doğru bilinen yanlışlar panelimiz aracılığıyla kimi önyargıların değiştiği inancını taşıyorum. Pre Exchange Training ile başlayan SCORE Bilimsel Araştırma serüvenimiz SCORE Kongre ile bu yıl için tamamlanmış bulunmaktadır.

Katılım gösteren tüm gönüllülerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

TurkMSIC 2014 SCORE Kongre Organizasyon Komitesi adına

SCORE Kongre Koordinatörü

Cansu Ünal

IFMSA'den Güzel Haberler

Değerli gönüllüler,

116 ülkeden 123 üye organizasyonu bulunan Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu yani IFMSA'den güzel haberler var.

- Orhun Çakır, Araştırma Değişimi Avrupa Bölge Asistanı

- Bekir Burak Kılboz, Yeni Teknolojiler Direktörü Asistanı

olarak atanmışlar ve 2014-2015 döneminde uluslararası takımda yer almışlardır.

Kendilerine aldıkları bu görevlerde başarılar diliyor, ülkemizi ve Birliğimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyoruz.

Uluslararası başarılarımızın artarak devam etmesi ve kalıcı olması dileklerimle...

Eren Halaç

Türk Tıp Öğrencileri Birliği
Başkan

İnsan Hakları ve Barış Gönüllülerinden Üniversite Hastanelerinde Yardım Kampanyası

Türk Tıp Öğrencileri Birliği İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu gönüllüleri üniversite hastanelerinde yardım kampanyası düzenledi!

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP)’nun sosyal sorumluluk ve ekonomik eşitlik parolasıyla ocak ayında yola çıktığı yardım kampanyasında, birliğimize üye bulunan üniversite hastanelerinin pediatri servislerinde yatan miniklerimizin, kocaman kalplerinden çıkan resimler, takvim haline getirildi. Satışa sunulan bu takvimlerden elde edilen gelir ise hocalarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Bizler, her insanın eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğini savunan tıp öğrencileri olarak ‘ihtiyaç sahibi olan ailelere nasıl yardımcı olabiliriz?’ düşüncesiyle hareket ederek, birliğimizin ulusal anlamda ilk kez bu yıl yaptığı ve üye birliklerimizin 15’inin katkısının olduğu bu kampanyayı tamamladık.

Kampanyamız öncelikle fakülte dekanlıklarından gerekli izinlerin alınması ve çocuk hastaya yaklaşım eğitimlerinin verilmesiyle başladı. Sonrasında gönüllülerimiz hastanede yatan çocuk hastalarla eğlenceli vakitler geçirip onlara moral vererek düzenlenen resim yarışmalarıyla beraber resimler çizdirdiler. Sonra toplanan bu resimlerden masa ve duvar takvimleri oluşturuldu. Basım işlemlerinden sonra bu takvimlerin satışları okullarımızda gerçekleştirilerek elde edilen gelirler hocalarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlandı.

Her yerel birliğe 200 adet olmak üzere kampanyaya katılan 15 yerelle beraber tıp fakültesi öğrencisi ve hocalarımızdan oluşan 3000 kişiden bağış toplandı. Bağışın büyük bir kısmı ailelere verildi. Gelirin diğer kısmıyla ise çocuklara kıyafetler ve kitaplar alındı, LÖSEV’in “Bir Tuğla da Sen Koy” projesine bağışta bulunuldu.

Kampanyamıza katkıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Bezmialem Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Ege Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Fırat Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Gazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Gaziantep Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  İstanbul Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Kocaeli Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Marmara Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Mersin Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Trakya Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür ediyoruz.

Yeni Çalışma Kolu Logolarımız Yayınlandı!

Geçtiğimiz yıllarda IFMSA logolarından Türkçeleştirip kullanmaya başladığımız Çalışma Kolu logolarımızı güncelledik! Logomuzdaki Hitit Güneşi'ni kullanarak tasarladığımız bu yeni logolarımızla karşınızdayız!

İki Elin Sesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak, 11 Eylül günü 10:30'da Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmeye Dış İlişkiler Takımı'ndan Enes Akdan, TurkMSIC Projeler Direktörü Tayfun Öz, İki Elin Sesi Proje Koordinatörü Sıla Ölmez ve İki Elin Sesi Proje Takımı üyesi Mehmet Kurt katılım gösterdi. Toplantıda Tıbbi İşaret Dili Eğitimi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve iş birliği kararı alınarak toplantı sonlandırıldı.

Psikiyatrik Hastalıkların Temel Mekanizmaları'na Davetlisiniz!

Gaziosmanpaşa Sinirbilim Okulu olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz!

Sizlerden gelen güzel geri dönüşlerin verdiği cesaretle ikincisini hazırladığımız etkinliğimizde Yard. Doç. Dr. Oytun ERBAŞ’ın renkli ve interaktif sunumlarıyla Psikiyatrik Hastalıkların Temel Mekanizmaları’nı konuşacağız.

 Peki 20-21 Eylül’de Tokat’ta sizleri neler bekliyor?

- Bilimsel ve sosyal programlarıyla dolu dolu bir hafta sonu (http://oytunerbas.org/index.php/anasayfa-1)

- Laboratuar deneyleri

- Psikiyatrik hastalıklara klinik yaklaşımlar (Yard. Doç.Dr. Mesut YILDIZ’ın sunumlarıyla )

- 4 yıldızlı otelde konaklama (http://www.cavusoglutowerhotel.com)

- Gala yemeği ve eğlence

Başvurularınızı 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz.

Etkinlik kontenjanımız 60 kişiliktir.

Yoğun bir başvuru ile karşılaşırsak sizleri mağdur bırakmayacak şekilde üniversitelere göre uygun dağılım yaparak seçim yapacağız.

Katılım ücreti: 60 TL

Başvuru linki: http://turkmsic.net/Zki

Aklınıza takılanlar için bize ulaşacabileceğiniz link: https://www.facebook.com/events/682626678486418