2001-2002

Başkan: 
Deniz AYTAN
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Esra ERGÜN
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Nadir ULU
Genel Sekreter: 
Gürhan IŞIL
Mali Koordinatör: 
Rıdvan KARAGÖZ
Staj Değişimi Direktörü: 
Emrah BAŞKAYA (NEO-IN)
Şafak OLGAN (NEO-OUT)
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Emil MAMEDOV
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Özge KARADAĞ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Tomris CESUROĞLU
Halk Sağlığı Direktörü: 
Fazilet SİVRİ
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Burcu ATASEVEN
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Ferda SÖZER
Yayın Direktörü: 
Ezgi CESUR