2006-2007

Başkan: 
Birol TİBET
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
İsmail Polat CANBOLAT
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Selcan CESUR
Genel Sekreter: 
Mert FİLİBELİ
Mali Koordinatör: 
Kürşad ÇİFTÇİ
Staj Değişimi Direktörü: 
Hatice TUZLALI
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Mert KARAKAYA
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Halit AYTAR
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Duygu BAYKAL
Halk Sağlığı Direktörü: 
Hidayet ÜNAL
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Ersin DOĞANÖZÜ
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Işık OCAK
Yayın Direktörü: 
Hakan HANÇER
Eğitim Direktörü: 
Ergin AYDIN
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Müge ÇEVİK
Mezun İlişkiler Direktörü: 
Neşe DUMAN
Denetim Kurulu: 
Ozan DEMİR
Ömer AYCANOĞLU
Mustafa Törehan ASLAN