2007-2008

Başkan: 
Mert FİLİBELİ
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Merve ÖZEN
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Hakan HANÇER
Genel Sekreter: 
Şahin KHANİYEV
Mali Koordinatör: 
Nihat M.HOKENEK
Staj Değişimi Direktörü: 
Ergin AYDIN
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Mert KARAKAYA
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Halit AYTAR
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Duygu BAYKAL
Halk Sağlığı Direktörü: 
Sena UĞUR
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
E.Ece YILMAZ
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Ahmet HAKAN
Yayın Direktörü: 
Sertaç AKMAN
Eğitim Direktörü: 
Necati ENVER
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Müge ÇEVİK
Mezun İlişkiler Direktörü: 
Ozan DEMİR
EMSA İrtibat Sorumlusu: 
Tuğçe KALAYCI
Denetim Kurulu: 
A.Cankut TATLIPARMAK
Mehmet ATAY
Selcan CESUR