2011-2012

Başkan: 
Selin BULUT
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
İdris TAŞ
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Gürkan Umut AY
Genel Sekreter: 
Demet ALAY
Mali Koordinatör: 
Hulusi KORUCAN
Staj Değişimi Direktörü: 
Ozan Taylan DURSUN
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Can AKYILDIZ
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Vusal Azeroğlu YUSİFOV
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Hatice DEMİR
Halk Sağlığı Direktörü: 
Bahar AKTAŞ
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Şeyda CEYLAN
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Egemen ŞEN (Mayıs), Mustafa Ozan ALPAY
Yayın Direktörü: 
Barçın BARI
Eğitim Direktörü: 
Mert ATMACA
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Hülya ŞAHİN
Mezun İlişkiler Direktörü: 
Hazal DURSUN
Denetim Kurulu: 
Mehmet Alptekin ACAR
Seher TÜRK
Doğukan ARI