Bildiğiniz üzere birliğimiz her sene belli desteklenmiş projeler yürütmektedir. Bu projelerden biri de Sağlığa Adım At'tır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.

Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel inaktivite (hareketsizlik), dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır (ölümlerin % 6’sı). Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık % 21-25’inin, diyabetin % 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının % 30’unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir başka araştırma ise, dünyadaki yetişkin nüfusunun dörtte birinin, yani 1 milyar 400 milyon kişinin, yeterince egzersiz yapmadığı için kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans, bazı kanser türleri ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskinin daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor.

Hareketsizlik başlangıçta yalnızca fazla kilo problemi olarak gözükse de beraberinde birçok hastalığın morbidite ve mortalite artışında etkin rol oynamasına sebep olduğu görülüyor.

Hal böyle olunca dünya genelinde hızla artan hareketsizlik trendi hem kontrol altına alınması gereken hem de üzerinde farkındalık yaratılması gereken bir soruna dönüşüyor. 

Bizler de geleceğin hekim adayları olarak doğrudan sağlık hizmeti veremediğimiz bu yıllarda koruyucu hekimlik adı altında toplumun bilinç seviyesindeki düşüklüğü başlıca sorun olarak görüp bu alanda çalışmalar yapmalıyız.

Dinamik, özgünlüğe ve yeni fikirlere son derece açık bir o kadar da emin adımlarla ilerleyen Sağlığa Adım At'ın temel hedefi, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini arttırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmedir. 

Farkındalığın yanı sıra halk sağlığı politikasının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyerek yürüteceğimiz projede, sosyal katılımın sağlanabileceği etkinlikler düzenleyerek ve göz ardı edilen birçok konuya dikkat çekmemizi sağlayacak çalışmalar yaparak toplumumuzu hareketsizliğin beraberinde getireceği problemlere karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Bir tıp öğrencisinden daha fazlası olma mottosuyla çıktığımız bu yolda geleceğin hekimleri olarak toplumdaki güncel bir probleme değinmek, farkındalık yaratmak ve halk sağlığı politikasına katkıda bulunmak en büyük temennimizdir.

 

Proje Koordinatörü: Dİlara APAYDIN

E-posta: sagligaadimat@turkmsic.net