Sağlık Personellerinde Bitkisel Ürün Kullanım Sıklığı ve Bilincin Değerlendirilmesi

 

WHO dünyanın nüfusunun %80'inin bitkilerden tedavi amacıyla faydalandığını bildirmiştir. Çeşitli istatistiklere ve satış rakamlarına göre de pek çok ülkede bitkisel ilaç kullanımı hızla yükselen bir trend içinde seyretmektedir. Yapılan çeşitli anket sonuçlarına göre, bitkisel ürün kullanımının yüksek eğitimliler ve kadınlar arasında daha yaygın olduğunu belirlenmiştir. Edinilen bilgiler ışığında yapmayı planladığımız anket çalışmasında Türkiye genelinde sağlık personeli çalışanlarının bitkisel ilaç kullanım sıklığını ve bitkisel ürünler ile ilgili bilinç düzeyini araştırmayı amaçladık.

Proje kapsamında öncelikle anket yapılacak sağlık personellerinin ön değerlendirmesi yapılacak elde edilen deneyimlerden haydanılarak anketler uygulanacak. Tüm anket sonuçları elde edildikten sonra ayrıntılı istatistiksel analizlerimler yapılacak ve elde edilen bu bulgular rapor şeklinde düzenlenip il sağlık müdürlüğü, tabipler odası ve sağlık bakanlığına rapor halinde sunulacaktır.

Projenin başarılı olup olmadığına dair değerlendirme:

  1. Sağlık personellerine ulaşılabilmesi
  2. Çalışmanın amacının sağlıklı bir şekilde açıklanması
  3. Anketleri tam okuyarak sağlıklı şekilde düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortamın sağlanması
  4. Anket sonuçlarının uygun istatistiksel yöntemler ile değerlendirilerek sonuçlarının bilimsel bir rapor halinde uygun mercilere sunulabilmesi

durumunda proje başarılı olarak kabul edilecektir.

 

Proje Koordinatörü: Bahar TOPRAK

E-posta: bitkiveilac@turkmsic.net