Bir IFMSA uluslararası projesi olan SCORA Xchange, her sene çeşitli ülkelerde organize edilen bir unilateral öğrenci değişim programıdır. Üreme sağlığı ile ilgili bir tema seçilerek oluşturulan 3-4 haftalık multidisipliner bir program özelliğini taşır.

Geçtiğimiz sene 2 farklı temada organize ettiğimiz, bu sene ise 1 temada organize edeceğimiz programın amaçları, dünyanın dört bir yanından farklı disiplinlere sahip öğrencilerle akademik, sosyal bir platformda buluşabilmek ve bunu ülkemizde farklı yerel kurulların katılımı ile yaygınlaştırılmasını, sürekli hale gelmesini sağlamaktır. Bu sayede üreme sağlığı konuları, akademik birimler başta olmak üzere farklı aydın kesimler arasında daha sık gündeme getirilebilecektir.

Katılımcılar 3-4 hafta içerisinde Türkiye’nin 3-4 farklı şehrinde düzenlenmiş olan birer haftalık programlar arasında rotasyon yaparak belirli tema dahilinde çalışmalarda bulunurlar. Söz konusu çalışmalar klinik staj, atölye çalışmaları, stand vs. gibi alan çalışmalarını kapsar. Birden fazla şehirde düzenlenmesiyle SCORA Xchange tüm dünyadan tıp öğrencilerinin bilgi birikimlerini ve farkındalık düzeylerini arttırmanın yanı sıra öğrencilere Türkiye’nin kültürel özelliklerini de tanıma olanağı sağlar.

2011-2012 Dönemi Destekçilerimiz1

 • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sağlık Vakfı (TESAV)
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür Spor Daire Bşk.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji A.D
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji A.D.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.
 • Çocuk İhmali ve İstismarı Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇİTEM)
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi A.D.
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İstismarı Değerlendirme, Araştırma ve Tedavi Komisyonu (ÇİDAT)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adolesan Psikolojisi
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma Hastanesi Enfeksiyon A.D.
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi- Eğitim Fakültesi- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
 • Pembe Hayat Derneği
 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD.
 • Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji A.D.
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • TurkMSIC eğitmenleri

1 Alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

2011-2012 Dönemi Projeye Katılan Yerel Kurullar: TurkMSIC- Akdeniz YK, TurkMSIC- Ankara YK, TurkMSIC- Dokuz Eylül YK, TurkMSIC- Ege YK, TurkMSIC- Erciyes YK, TurkMSIC- Gazi YK, TurkMSIC- Hacettepe YK, TurkMSIC- Karaelmas YK, , TurkMSIC- Mersin YK, TurkMSIC- Ondokuz Mayıs YK, TurkMSIC- Trakya YK

Son güncellenme tarihi: 29.11.2012