Sigara ve tütün kullanımının yol açtığı etkilere karşı yapılan aktivitelerin öncülüğünü diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hekimler üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında hem bu çalışmalara önderlik edecek hem de topluma sağlık konusunda rol model olacak geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerinin konuya ilişkin duyarlılıklarını arttırmak son derece önemlidir. Tüm bu nedenlerle biz de toplumun sağlık sorunlarına duyarlı hekim adayları olarak TURKMSIC ULUSAL SİGARASIZ YAŞAM PROJESİ’ni gerçekleştirme ihtiyacı duyduk.

AMAÇ:

Türkiye’de sigara kullanımı görülme sıklığını azaltmak yapacağımız etkinliklerle ülke gençliğini bu konuda bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak.

ETKİNLİKLER:

1. Tütün Kontrolü Eğitici Eğitimi

Sigarayla ilgili tüm aktiviteleri tek şemsiye altında toplayan geniş çaplı bu projenin ilk basamağı ULUSAL TÜTÜN KONTROLÜ EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ (TKEE)’dir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 2004’ten bu yana Edirne, Kayseri, Mersin, Sivas ve Ankara’da başarıyla gerçekleştirilen TKEE’nin amacı; tütün bağımlılığı ile ilgili bilgi sahibi, tütün bağımlılarına yaklaşım konusunda bilinçli, tütün karşıtı savunuculuk yapabilecek, akranlarını ve ilköğretim öğrencilerini tütün kontrolü konusunda eğitebilecek, etkileyebilecek gençler yetiştirmektir. “TurkMSIC Sigarasız Yaşam Projesi” kapsamında son olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TurkMSIC-Ankara ev sahipliğinde “8. Ulusal Tütün Kontrolü Eğitici Eğitimi’’ gerçekleştirilmiştir. Eğitmen adaylarımızın aldığı eğitimler başlıklar halinde şunlardır;

 • Tütün kontrolü ile ilgili yasalar
 • Tütün piyasasının durumu, sigara şirketleri ve yeni uygulamalar
 • Çocuk psikolojisi ve tütün
 • Sigara bıraktırma poliklinikleri
 • Sigarasız yaşam kampanyası ve etkinlikleri
 • Sigarayla savaşan diğer organizasyonlar (Yeşilay ve Türk Toraks Derneği)
 • Sigaranın vücuttaki genel etkinlikleri ve pasif içicilik
 • Bağımlılık psikolojisi
 • TurkMSIC Kişisel Gelişim Eğitimleri (Eğitmen Becerileri, Sunum Teknikleri ve Savunuculuk)

Eğitimimizin son gününde ise, Yasemin Karakaya İlköğretim Okulunda Eğitmenlerimiz ilk sınavlarını verdiler.

2. Sigarasız Yaşam Yerel Eğitimleri

Ulusal Sigarasız Yaşam Projesi Eğitmenlerimiz, aldıkları eğitmen eğitimi sonrasında üniversitelerinde yaygınlaştırma eğitimleri düzenleyerek çok sayıda kişiye akran eğitimi verecek bununla birlikte, bu konuya ilgili arkadaşlarla tütün kontrol takımları oluşturulacaktır. Yerellerde, Tıp Fakültesi öğrencilerine uzmanlar tarafından konferanslar düzenlenmesi de hedefler arasındadır.

3. Sigarasız Yaşama İlk Adım Eğitimleri

Tütün Kontrol Eğitmenlerimiz, uzmanlarımızla hazırlayacağımız eğitim programını, yerellerinde kurdukları takımlarla birlikte ilköğretim öğrencilerine uygulayacak, genç nesilleri henüz yolun başında iken sigara konusunda bilinçlendirecek, aydınlık yarınlar, sağlıklı gençliklere ulaşmak çağımızın en büyük sorununa tıp fakültesi öğrencileri olarak dur diyeceklerdir.

4. 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında TurkMSIC bünyesindeki tüm yerel kurullarda sigara içilmesini önleme sigaranın zararları, bırakma yöntemleri konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini artırıcı stant çalışmaları, film gösterimleri, paneller, resim yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Sunumlarımız & Etkinliklerimiz

 • TurkMSIC Sempozyumu 12-13 Şubat Ankara
 • TurkMSIC 59.Nisan Genel Kurulu Zonguldak
 • TurkMSIC 60.Ekim Genel Kurulu Kocaeli
 • Sigarasız Yaşam Yaygınlaştırma Eğitimi-Nisan 2010 İzmir
 • Sigarasız Yaşam Yaygınlaştırma Eğitimi- Mayıs 2010 Kayseri
 • 7.Tütün Kontrolü Eğitici Eğitimi –Nisan 2011 Kayseri
 • Sigarasız Yaşam Yaygınlaştırma Eğitimi –Mayıs 2011 Afyon
 • Sigarasız Yaşam Yaygınlaştırma Eğitimi -Ekim 2011 Isparta
 • Sigarasız Yaşam Yaygınlaştırma Eğitimi –Kasım 2011 Bursa
 • 8.Tütün Kontrolü Eğitici Eğitimi - 10-12 Mart 2012 Ankara

Destekçilerimiz: Roche, Türk Toraks Derneği, Yeşilay Cemiyeti Ankara Şubesi

Katılan yerel kurullar: Afyon Kocatepe, Ankara, Akdeniz, Cerrahpaşa, Erciyes, Gazi, İstanbul Bilim, Kırıkkale, Mersin, Ondokuz Mayıs, Süleyman Demirel, Uludağ