Tıp Eğitimi Çalıştayları

Tıp Eğitimi Çalıştayları biz tıp fakültesi öğrencilerinin fikirleri doğrultusunda belirlenen bir tema ile özelleşmiş tıp fakültelerindeki tıp eğitiminin incelendiği bir TurkMSIC Projesidir.

Amacımız, Türkiye’ nin dört bir yanındaki tıp fakültelerinden öğrencilerin katılımı ile her bölgenin, her üniversitenin tıp eğitimi anlamında temsil edildiği bir platform sağlamaktır. Bu katılımcıların fikirleri, tecrübeler ile birleşince sorunları gerçeken yok etmeye yönelik bir çalışma yaptığımız konusunda hemfikir olduğumuz her yeni Tıp Eğitimi Çalıştayında alternatif çözümler üreterek bunları bir bildiri yardımı ile tüm eğitim camiası ile paylaşmaktayız.

Programlarımız, genellikle davet ettiğimiz değerli sunucularımız, atölye veya sunum eğitimleri ve bildiri yazım süreci ile doldurulmaktadır. Fakat her yeni TEÇ kendini tekrar etmicek aşamada değişim göstermektedir. Bu noktadan bakıldığında, çalıştaylar projede amaç değil, sonuca ulaşmada yardımcı birer araçtır. Bu yüzden TEÇ’in hedeflediği şeylerden biri de, her yıl seçilen tema çerçevesinde yapılan çalışmaların yalnızca çalıştayla sınırlı kalmamasıdır.

 

Daha önceki yıllarda başarıyla gerçekleştirilmiş TEÇ’in bundan sonraki eylem planı: 

  • Tıp öğrencilerinin maksimum katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu temanın belirlenmesi
  • Proje için kurulan internet sitesinde, çalıştaya hazırlık aşamalarının paylaşılarak temayla ilgili kamuoyu oluşturulması
  • Çalıştayın gerçekleştirilmesi
  • Çalıştay çıktılarının internet sitesinde paylaşılması, dekanlıkların konu hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması ve yazılan bildirinin dekanlıklarla tıp eğitimi çalışmaları yapan kuruluşlara gönderilmesi

 

TEÇ’in geçmişine bakacak olursak: 

I. Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2008 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi “Tıp Eğitiminin geliştirilmesi ve ilerlemesini sağlamak”
II. Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tıp eğitiminin planlanması ve uygulanması süreçlerinde öğrenci katılımı”
Türk Tabipleri Birliği, 2. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Toplantısı - 2010 Ankara
III. Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tıp Eğitimi Süresince Hekim Adaylarının Kişisel Gelişimi”
IV.Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2011 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi “Bilimsel Araştırmanın Tıp Eğitimindeki Yeri”
TEGED Tıp Eğitimi Sempozyumu(Poster sunumu) - 2011 Antalya
IFMSA Endorsed Project(Sunum) – 2011 Danimarka
V. Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2012 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tıp Eğitiminin Akreditasyon Süreci”
TEGED Tıp Eğitimi Kongresi(Poster sunumu) – 2012 Ankara
VI. Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2013 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tıp Eğitiminde Kariyer Olanakları”
VII. Tıp Eğitimi Çalıştayı – 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi “İletişim Becerileri Eğitiminin Önemi ve Müfredatımızdaki Yeri
VIII. Tıp Eğitimi Çalıştayı–2015 --- Üniversitesi Tıp Fakültesi “Değişen Sağlık Politikalarının Tıp Eğitimine Etkisi”

 

“Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.”

 

Daha iyi bir tıp eğitimi için çıktığımız bu yepyeni yolculukta, yol arkadaşı olabilmek dileğiyle…

 

Proje Koordinatörü: Feyzi Yunus ARSLAN

E-posta: tipegitimicalistayi@turkmsic.net