Abant İzzet Baysal

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
İbrahim Yıldız
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Berk Turan
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Ebru Kırca
Genel Sekreter: 
Cerennaz Yolaçık
Mali Koordinatör: 
Ali Burak Arıca
Staj Değişimi Direktörü: 
Ayşenur Sert
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Ali Burak Arıca
Halk Sağlığı Direktörü: 
Çiğdem Ilgaz Yurt
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Cerennaz Yolaçık
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Kevser Hayvacı
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Gamze Bozkurt
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Özlem Türkmenoğlu
Denetim Kurulu: 
Ebru Duran
Damla Demir
Erkan Kırmızıgül