Akdeniz

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Özge Özkan
Başkan Yardımcısı: 
İnci Cansu Sarı
Genel Sekreter: 
Özgür KILINÇARSLAN
Staj Değişimi Direktörü: 
Yalçın Şakrak
Halk Sağlığı Direktörü: 
İffet Tiftikçi
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Elif Yılmaz
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Fatma Betül Özen
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Mine Karaca
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Ozanalp Uygun
Yayın Direktörü: 
Safa Özaydın
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Tuğba Demir
Denetim Kurulu: 
Remzi Can Çakır
Mert Van