Atatürk TÖB

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Shahmal MAMISHOV
Başkan Yardımcısı: 
Gizem Güler Ölmez
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Oğuzhan ER
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
İsmail GUNTEKIN
Genel Sekreter: 
Zeki Can ŞAHİN
Mali Koordinatör: 
Sena BİLEN
Staj Değişimi Direktörü: 
Güler Gizem ÖLMeZ
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Büşra DEMİRCAN
Halk Sağlığı Direktörü: 
Duygu CANITEZ
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Cansel BAYSAK
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Ceylan GÜRCAN
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Kadir Cem YILMAZ
Mezun İlişkiler Direktörü: 
Zeki Can ŞAHIN
Denetim Kurulu: 
Tuğba EKICI
Yağmur AKYÜZ
Ömer Can