Başkent

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Berkalp Berker
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Aziz Mert İpekçi
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Utku Kuyucu
Genel Sekreter: 
Esra Erdoğan
Mali Koordinatör: 
Ender Ergüder
Staj Değişimi Direktörü: 
Merve Oltulu
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Utku Kuyucu
Halk Sağlığı Direktörü: 
Kazım Caner Koşal
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Esra Erdoğan
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Şehnaz Şekeroğlu
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Damla Gürkan
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Sevecen Kaplan
Yayın Direktörü: 
Sevecen Kaplan
Mezun İlişkiler Direktörü: 
Ecem Güçlü
Denetim Kurulu: 
Ceren Polat