Cumhuriyet

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Bahattin PASLI
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Emre YILMAZ
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Yusuf SÖNMEZ
Genel Sekreter: 
Onur Eren KÖKSEL
Mali Koordinatör: 
Hümeyra ÇAĞLAK
Staj Değişimi Direktörü: 
Selman BAKİ
Halk Sağlığı Direktörü: 
Yusuf SÖNMEZ
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Emre YILMAZ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Bahattin PASLI
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Onur Eren KÖKSEL
Yayın Direktörü: 
Onur Eren KÖKSEL