Dokuz Eylül

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
KAAN DURMUŞ
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
BEYZA CAN
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
DUYGU ENGEZ
Genel Sekreter: 
ASIM KUNTAY TEMREN
Mali Koordinatör: 
MEHMET EMİN KUŞ
Staj Değişimi Direktörü: 
SEZEN ERSOY
HATUN MİNE ŞAHİN
Araştırma Değişimi Direktörü: 
MELİKE NAZ KÜÇÜKOĞLU
Halk Sağlığı Direktörü: 
YASİN ILGAZ
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
GAMZE GUBSE YALDIZ
Tıp Eğitimi Direktörü: 
GAMZE GÜLTEKİN
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
FURKAN ALGÜL
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
SEMİH TEKİN
Yayın Direktörü: 
BURAK DUYMAZ
Eğitim Direktörü: 
ERŞAN GÜNENÇ
Proje ve Girişimler Direktörü: 
BEYZA KURT
Denetim Kurulu: 
EZGİ ÇÖLLÜ