Ege

İletişim : ege@turkmsic.net

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
İdil Kına
Genel Sekreter: 
Elif Hoşcoşkun
Mali Koordinatör: 
Alp Utku İyidilli
Staj Değişimi Direktörü: 
Nilay Öner
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Fırat Tütüncügiller
Halk Sağlığı Direktörü: 
Yiğit Özel
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Veysel Can Bibilik
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Atanur Ayas
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Gizem Uysal
Bilişim ve Haberleşme Direktörü: 
Hüseyin Aybar
Eğitim Direktörü: 
Buse Ertabaklar
Proje ve Girişimler Direktörü: 
Denizhan Değirmenci
Denetim Kurulu: 
Ali Özdoğan
Bilgen Hatice Bahşi
Tugay Alver