Hacettepe

Üyelik Statüsü: 
Altın Üye
Başkan: 
Mehmet Yener Çalışkaner
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Araz Ceren İncesoy
İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: 
Mehmet Kurt
Genel Sekreter: 
Burkay Adem Şahin
Mali Koordinatör: 
Batuhan Doğruk
Staj Değişimi Direktörü: 
Göker Çalış
Hakan Coşkun
Araştırma Değişimi Direktörü: 
Tuğçe İncekürk
Halk Sağlığı Direktörü: 
Dicle Yıldız
Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Direktörü: 
Nazlı Alaoğlu
Tıp Eğitimi Direktörü: 
Ayşe Yosun Aydın
İnsan Hakları ve Barış Direktörü: 
Hafize Hande Kahya
Denetim Kurulu: 
İltürk Özdoğan
Zeynep Gence Şam
Cem Gökhan